Bezpłatna komunikacja miejska, zniżki w miejskich instytucjach kultury i sportu oraz na usługi w podmiotach prywatnych – z takich profitów mogą od 1 lipca korzystać posiadacze Łomżyńskiej Karty Mieszkańca. Wnioski o jej wydanie złożyły już tysiące osób.

Wnioski o wydanie Łomżyńskiej Karty Mieszkańca można składać od 6 maja br. Do tej pory, czyli przez 2 miesiące działania systemu uprawniającego do korzystania z szeregu zniżek oraz bezpłatnej komunikacji miejskiej złożyło już prawie 5 tysięcy osób, a ponad 2 tysiące odebrało dokument. W systemie przybywa również chętnych do dołączenia do tego projektu – miejskich instytucji takich jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Teatr Lalki i Aktora, Filharmonia Kameralna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Muzeum Północno Mazowieckie oraz  podmiotów prywatnych. 

Wnioski o wydanie Łomżyńskiej Karty Mieszkańca można składać osobiście w Urzędzie Miejskim oraz za pośrednictwem strony internetowej karta.miastolomza.pl.  

Może ją otrzymać każda osoba pełnoletnia, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– rozlicza podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Łomży, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Miasta Łomża,

– zamieszkuje na terenie Miasta Łomża w przypadku braku ustawowego obowiązku rozliczania podatku PIT.

Osoba uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować także o jej wydanie w imieniu:

1) dzieci od 7. roku życia do ukończenia 18. roku życia lub 

2) kontynuujących naukę lub studia do 26. roku życia na podstawie ważnej legitymacji, 

3) osób powyżej 18. roku życia bez ograniczenia wieku w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzieci do ukończenia 6. roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica.

Dotychczas funkcjonujące w Łomży Karta Seniora i Łomżyńska Karta Dużej Rodziny zachowają swoją ważność do końca roku, bez konieczności przedłużania biletów elektronicznych dla seniorów. Z bezpłatnej komunikacji miejskiej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej do końca roku korzystać będą mogli również uczniowie. Natomiast zniżki na nich zawarte nie będą się łączyły z ulgami przypisanymi do Łomżyńskiej Karty Mieszkańca. 

W ramach ŁKM funkcjonują trzy pakiety: 

1. PAKIET MIESZKAŃCA – ważny jeden rok od momentu wydania Karty, przyznawany wszystkim osobom uprawnionym oraz dzieciom na podstawie weryfikacji rodzica

2. PAKIET SENIORA –  przyznawany bezterminowo uprawnionym osobom w wieku 60 lat i więcej. 

3. PAKIET ŁOMŻYŃSKIEJ DUŻEJ RODZINY – przyznawany na okres jednego roku uprawnionym rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 26 lat w przypadku kontynuowania przez nie nauki. 

ŁKM ma formę elektroniczną i można z niej korzystać w aplikacji mobilnej Łomżyńska Karta Mieszkańca, która jest bezpłatna i dostępna w sklepach z aplikacjami na iOS i Android oraz formę plastikowej, zbliżeniowej karty z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem, zdjęciem oraz kodem QR. 

Łomżyńska Karta Mieszkańca ma umożliwić mieszkańcom Miasta Łomża korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz jednostek i spółek z większościowym udziałem Miasta Łomża. ŁKM ma umożliwić również korzystanie ze zniżek oferowanych przez partnerów komercyjnych, którzy będą zainteresowani ich udzielaniem posiadaczom ŁKM.

W celu skorzystania z ulg i zniżek przypisanych do Karty, Osoba Uprawniona do nich powinna okazać Kartę u Partnerów Programu, u których Karta jest honorowana. Partner Programu za pośrednictwem aplikacji (strona www, aplikacja mobilna) weryfikacyjnej odczyta uprawnienia zawarte na Karcie i po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki lub ulgi. Na bieżąco, wykaz zniżek aktualizowany jest na stronie karta.miastolomza.pl. 

Osoba nieposiadająca przy sobie ŁKM nie będzie uprawniona do otrzymania zniżki. Karta musi być każdorazowo weryfikowana przy korzystaniu z niej podczas wstępu do instytucji lub na wydarzenie i podczas kontroli biletów.

Zadanie realizowane jest z projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021″.