W skład 12-osobowej komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace wchodzą przedstawiciele organizatora, Rady Gospodarczej, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców i promotorów przedsiębiorczości, uczelni wyższych oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. W czwartek 15 lutego 2024 r. odbyło się jej posiedzenie na którym podsumowano pierwszy etap konkursu. 

– Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, zachęcenie ich do zakładania firm w Łomży oraz inspirowanie w nich kreatywności – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując członkom komisji konkursowej za ich pracę i zaangażowanie w ocenę złożonych prac.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 20 prac, z których 11 złożonych zostało przez uczestników indywidualnych, 5 przez zespoły dwuosobowe i 4 przez drużyny trzyosobowe. Największa liczba uczestników pochodzi z I Liceum Ogólnokształcącego, którego 11 uczniów złożyło 6 projektów. W przedsięwzięciu udział wzięli również przedstawiciele szkół:
– ZSWiO nr 7 – 4 projekty – 9 osób
– II LO – 4 projekty – 5 osób
– III LO – 3 projekty – 5 osób
– ZSMiO nr 5 – 2 projekty – 2 osoby
– ZSEiO nr 6 – 1 projekt – 1 osoba
W pierwszym etapie komisja oceniała wartość ekonomiczną pomysłów w oparciu o: oryginalność pomysłu, przejrzystość koncepcji, obiektywizm prognoz, innowacyjność projektu planowane finansowanie oraz zasięg pomysłu biznesowego. Do uzyskania było maksymalnie 50 punktów. 

Po zsumowaniu punktów wszystkich członków komisji do kolejnego etapu zakwalifikowano pomysły o następujących kodach:

  • COP.7321.2.4.2024 „Odlotowy Pupil”
  • COP.7321.2.5.2024 „Dr. Animal”
  • COP.7321.2.8.2024 „Świat w Eko wymiarze”
  • COP.7321.2.9.2024 „Szlakiem tradycji i dziedzictwa kulturowo-historycznego”
  • COP.7321.2.12.2024 „Winylstacja _ food&silentparty”
  • COP.7321.2.14.2024 „Kartkingdom. Marzenia nabierają tempa”
  • COP.7321.2.15.2024 „Warsztaty psychologiczne dla młodzieży”
  • COP.7321.2.16.2024 „Elektrownia słoneczna + ładowarka do aut elektrycznych”
  • COP.7321.2.17.2024 „Rage room”
  • COP.7321.2.20.2024 „Aplikacja mobilna nad Narwią”

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie spotkania. W jego trakcie zaprezentują swój pomysł, a komisja po przeprowadzeniu sesji pytań,  dokona oceny projektu w szczególności w oparciu o następujące kryteria: spójność oraz potencjał gospodarczy koncepcji, umiejętność i sposób prezentacji pomysłu. W tym etapie uczestnik również może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Przyznawane pomysłom biznesowym punkty w obu etapach podlegają sumowaniu.

Uroczysta gala, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie i wręczenie nagród obędzie się 4 kwietnia 2024 r. Do wygrania są vouchery o wartości 5500 zł, 3300 zł, 2000 zł odpowiednio za zajęcie I, II i III miejsca.

Warto przypomnieć, że prace przygotowawcze do konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”  trwały już od września 2023 r. – W szkołach promowana była inicjatywa, a na lekcjach przedsiębiorczości omawiano zagadnienia przydatne do sporządzenia biznesplanów. Etap przygotowawczy zakończyły warsztaty dla młodzieży w formie debat oksfordzkich, które pod hasłem „Lepszy własny biznes niż praca na etacie”  odbyły się w dniach 16-17 listopada 2023r., w I LO dla liceów oraz w „Mechaniaku” dla szkół technicznych. Na spotkaniach, które łącznie zgromadziły około 400 młodych ludzi, młodzież z zaangażowaniem debatowała czy lepiej mieć własny biznes czy pracę na etacie, a także mogła poznać opinie przedsiębiorców, którzy mówili o swoich doświadczeniach – przekazuje Małgorzata Puchała, kierownik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Nabór pomysłów został ogłoszony 1 grudnia 2023 r.  i do 31 stycznia 2024 zgłoszenia można było przesyłać do COP.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”