L.p.

Nazwa zadania

Stopień realizacji zadania

Koszt realizacji

CENTRUM

1.

1. Przy – Stań – ul. Sikorskiego przy Moście Hubala parking od strony kąpieliska – plan 70 000 zł.

zadanie wykonane, przekazane do MPGKiM

70 000 zł

2.

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla – ul. Polowa 51B i ul. M. Skłodowskiej-Curie – plan 220 000 zł.

trwa realizacja

177 900 zł

3.

Bezpieczny deptak na ulicy Farnej – plan 220 000 zł.

zadanie wykonane

84 268,12 zł

ŁOMŻYCA

4.

Bezpieczne Osiedle „Bawełna” – ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka – plan 220 000 zł

 Bezpieczna miejsca postojowe dla maluchów na Bawełnie wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej (ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11) BO

zadanie wykonane

440 000 zł

5.

Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką – miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Wojska Polskiego – rejon okolicy Łomżyczki na Łomżycy (ul. Sosnowa – Modrzewiowa) – plan 220 000 zł.

zadanie wykonane

158 670 zł

61 330 zł

POŁUDNIE

6.

Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami – plan 220 000 zł.

trwa projektowanie, wniosek jest na liście rezerwowej FDS. PUW ogłosił, że w/w zadanie zostało ujęte na liście z kwotą całej inwestycji 3 736 440zł

 

7.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego – (fragment w stronę ulicy Spółdzielczej) – plan 220 000 zł.

zadanie wykonane

219 840 zł

8.

Młodzieżowy weekend kultury – Cała Łomża – plan 50 000 zł.

organizacja wydarzenia przez MDK-DŚT, ze względu na sytuację epidemiczną, w ograniczonym zakresie

10 018 zł

9.

Łomża biega od Przedszkola do Juniora – Stadion Miejski – plan 50 000 zł.

organizacja zadania, ze względu na sytuację epidemiczną, przełożona na 2021 rok

 

ZADANIA Z REZERWY BO 2020

CENTRUM

 10.

Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców – ul. Zdrojowa – plan 60 000 zł

zadanie wykonane

60 000 zł

 11.

„Chodź i parkuj bezpiecznie – ul. Polowa 53A i 51B oraz 55B” – plan 72 273,61 zł

zadanie wykonane

72 273,61 zł

ŁOMŻYCA

 12.

Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej – plan 200 000 zł

zadanie wykonane

200 000 zł

POŁUDNIE

 13.

Remont nawierzchni ulicy i parkingów – ul. Konstytucji 3 Maja 3,4 – plan 220 000 zł

zadanie wykonane

219 796,08 zł