Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji miedzy wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Za wdrożenie i finansowanie programu „Korpus Solidarności” odpowiada Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego wspiera przy realizacji 16 partnerów z każdego województwa.

W subregionie łomżyńskim PRYZMAT z Suwałk we współpracy z Łomżyńskim  „Centrum Wolontariatu” realizuje Program Korpusu Solidarności do grudnia 2020r. Trenerem Regionalnym Korpusu Solidarności w subregionie łomżyńskim jest Pani Iwona Gilewska – koordynator łomżyńskiego Centrum Wolontariatu.

We wrześniu 2019r. w subregionie łomżyńskim zrealizowano następujące spotkania/szkolenia:
•    Lokalne spotkanie promujące Korpus Solidarności (Ochotniczy Hufiec Pracy w Łomży- 10.09.2019),
•    Szkolenie dla nauczycieli SKS  (ZSS – 18.09.2019),
•    Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla liderów i kierowników (Dom Pomocy Społecznej w Łomży- 24.09.2019),
•    Lokalne spotkania z wolontariatem („Domek Pastora”- 25.09.2019).

Programy szkoleniowe są adresowane  do czterech grup odbiorców: wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, otoczenia wolontariatu.

Centrum Wolontariatu w Łomży zaprasza w październiku na :
•    spotkanie promujące dla uczniów Korpusu Solidarności,
•    debaty o wolontariacie,
•    szkolenie rozwijające dla koordynatorów,
•    spotkanie lokalnych koalicji wolontariatu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z łomżyńskim Centrum Wolontariatu: tel. e-mail: centrum.wolontariat@interia.pl