Plan spotkania:

11.00 – 11.10 – powitanie uczestników

11.10 – 12.00  – istota i zasady rewitalizacji – wykład wprowadzający

12.00 – 13.15 – debata i warsztat na temat zróżnicowań wewnątrzmiejskich w Łomży

13.15 – 13.30 – przedstawienie harmonogramu prac nad delimitacją oraz przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji