Podczas spotkania przeprowadzono dyskusje na temat rewitalizacji, w tym między innymi łomżyńska młodzież zastanawiała się nad wartościami, które powinny byc bliskie temu zagadnieniu. Pzreprowadzono również warsztaty które pozwoliły wskazać i zdefiniować problemy, z którymi borykają się ludzie młodzi użytkujący obszar wymagający wsparcia. W dalszej kolejności wspólnie szukano dobrych rozwiązań.

Konsultacje z ludźmi młodymi są kuźnią innowacyjnych i niekonwencjonalnych pomysłów uwzględniających specyfikę środowiska lokalnego. Tym samym uczestnictwo młodych ludzi w spotkaniu konsultacyjnym dało im możliwość współdecydowania o sprawach miasta i wypowiedzenia się na temat jego rozwoju. Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie budują w sobie poczucie współodpowiedzialności, sprawczości, a także potrzebę przekształcania otoczenia, w którym funkcjonują.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność i zaangażowanie w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża.

Relacja z debaty: