W spotkaniu wziął udział Zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Witając uczestników kawiarenki obywatelskiej zapewnił o otwartości Miasta na potrzeby organizacji pozarządowych. – Staramy się wsłuchać w Państwa głos, dlatego rozszerzamy zapisy Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi o nowe priorytety, w ramach których ogłaszamy otwarte konkursy ofert i zwiększamy środki, choć rozumiem, że potrzeby NGO w naszym mieście są dużo większe – mówił Zastępca Prezydenta. Zapewniał, że prężnie działające organizacje pozarządowe są ważne dla samorządu i mieszkańców.

Centrum Organizacji Pozarządowych – to zadanie publiczne realizowane, przy wsparciu  środków Miasta Łomża, przez Fundację „Czas lokalny” i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Prowadzące kawiarenkę obywatelską przedstawicielki OWOP Katarzyna Łotowska i Ewa Jasińska oraz Maria Krupa z Fundacji „Czas lokalny” przypomniały potrzeby łomżyńskiego środowiska NGO, nakreślone pod koniec 2021 r. i zachęciły do dyskusji. Wojciech Winko zaproponował organizację szkolenia z obsługi mediów społecznościowych dla organizacji pozarządowych. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu seniorów – przedstawicieli nowo utworzonego Stowarzyszenia Aktywny Senior. – My dopiero ruszamy z naszą działalnością, ale jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i chętni do współpracy – mówił prezes Andrzej Urbanek. Przedstawiciele NGO mówili też. o potrzebach m.in opracowania wieloletniego programu współpracy, obniżenia wkładów własnych w otwartych konkursach ofert i umożliwienia organizacjom najmu lokali na preferencyjnych warunkach. Na problem finansowania działalności zwracały uwagę członkinie Łomżyńskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym. Wskazały na kosztowne wydawanie broszury informacyjnej stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu działacze organizacji pozarządowych podpowiadali, żeby „amazonki” spróbowały rozpowszechniać broszurę  w formie elektronicznej, wówczas informacje profilaktyczne trafiałyby do znacznie szerszego grona odbiorców.

Udział w dyskusji wzięli przewodniczący Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością Jarosław Kaja, Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży Amadeusz Szeligowski oraz Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Sebastian Chrzanowski. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele: Stowarzyszenia Euroregion Niemen w Suwałkach Julia Kościuk i Polskiej Fundacji Filary Rozwoju Waldemar Jastrzębski.
Kawiarenkę obywatelską zakończyły wybory do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Delegatami z Łomży zostali: Joanna Brzezińska, Grażyna Czajkowska i Józef Babiel.