Publikacje Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Wszyskie prezentowane tutaj broszury opracowane zostały w Dziale Edukacji i Szkoleń NCBJ. Przeznaczone one są głównie dla uczniów gimnazjów i liceów (materiał na poziomie maturalnym), jednak każdy znajdzie w nich wiele ciekawych informacji.

 Informacje Państwowej Agencji Atomistyki na temat dawek promieniowania

– Rozkład mocy dawki promieniowania w Polsce

Skala INES

Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych INES (ang. International Nuclear and Radiological Event Scale) to narzędzie do szybkiej i jednoznacznej klasyfikacji zdarzeń i incydentów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

– Mapa radioaktywności na świecie

Wielkości odnoszące się do działania promieniowania jonizującego na organizmy żywe mierzymy w jednostce o nazwie siwert (symbol Sv). Po otrzymaniu ośmiu siwertów u człowieka może dojść do zespołu popromiennego i śmierci. Na szczęście jeden sivert to bardzo dużo. Taką dawkę otrzymałaby osoba, która przez 160 lat pracowałaby przy materiałach promieniotwórczych lub 1000 lat mieszkała w Czernobylu (przy założeniu, że stan promieniowania utrzymałby się na poziomie z 2010 roku).

W Urzędzie Miejskim w Łomży dokonuje się codziennych pomiarów promieniowania za pomocą radiometru cyfrowego EKO-D. Średni poziom promieniowania oscyluje w granicach 0,24 – 0,36 µSv/h.

Więcej informacji na temat dawek i przeliczeń jednostek – w załączniku.