Prace konkursowe należy wysłać listem na adres Centrum Współdziałania Społecznego w Łomży ul. Farna 1, 18-400 Łomża p. nr 8 z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny logo Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży” lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 czerwca 2017 r. Projekty można również przesłać drogą mailową na adres: j.chmielewska@um.lomza.pl w terminie do  10 czerwca 2017.