Uwagi i propozycje należy zgłaszać poprzez formularz konsultacyjny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, 18-400 Łomża), kierować na adres Centrum Współdziałania Społecznego (ul. Farna 1, 18-400 Łomża) lub wysłać skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: ngo@um.lomza.pl.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Rocznego Programu odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 16.00 w Domku Pastora w Łomży, ul. Krzywe Koło 1.

Projekt dokumentu i formularz konsultacyjny znajduje się na stronie http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/170915132745.pdf.