Dlaczego PROGRAM ROZWOJU ?

Łomża potrzebuje nowego dokumentu strategicznego po to, aby:

– określić  misję oraz wizję rozwoju Miasta w przyszłości,

– wybrać cele strategiczne, priorytety i kierunki rozwoju Miasta,

– stworzyć podstawowy dokument programowania rozwoju Miasta,

– uzyskać wsparcie i akceptację społeczną dla realizacji projektów rozwojowych,

– pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na zapisane projekty.

 

Komórką Urzędu Miejskiego w Łomży odpowiedzialną za udzielanie informacji oraz przyjmowanie propozycji/pomysłów w formie elektronicznej jest Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Adres mailowy do kontaktów: joanna.pliszewska@um.lomza.pl