Urzędniczka Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży informowała zebranych w szkolnej sali o zasadach funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Łomży. Prezentowała dobre praktyki BO w Polsce, poświęcając najwięcej uwagi młodzieżowym pomysłom. Informowała uczniów III LO, jak złożyć wniosek, dokładnie omawiając formularz zgłoszenia zadania. – W 11. już edycji samorząd zaplanował 2,5 mln zł na zadania inwestycyjne i społeczne w 5  kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej, Młodzieżowego oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego – mówiła urzędniczka.

Młodzież z III LO najbardziej interesowały zadania MBO oraz „zielone pomysły” – można je zgłaszać w ramach nowo utworzonej w BO 2023 kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Uczniowie z zainteresowaniem mówili o zielonych przystankach, które są realizowane w Łomży w ramach BO 2022. Dyskutowali też o organizacji wydarzeń skierowanych do młodzieży czy budowie obiektów sportowych. Do składania propozycji zadań zachęcał w III LO Andrzej Podsiadło, radny Rady Miejskiej Łomży, członek Rady Budżetu Obywatelskiego. Opowiedział zebranym o inwestycjach, które zgłosił do BO i które zostały z powodzeniem zrealizowane.

Podczas spotkania młodzież wypełniała formularze zgłaszania zadań do 11. Edycji Budżetu Obywatelskiego. Wypełnione, podpisane czytelnie i opatrzone datą formularze, wraz z listą poparcia zadania będą mogli złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 w Łomży – do 29 maja 2023 r.

Dziękujemy dyrekcji III LO w Łomży za możliwość organizacji spotkania.