Prezydent Miasta Łomża już po raz siódmy ogłosił konkurs Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku. Zgłoszonych zostało 16-tu kandydatów w kategoriach:

– Łomżyński Społecznik Roku 2023
– Łomżyński Społecznik Roku 2023 do lat 20.
– Łomżyńska Inicjatywa Roku 2023

Kandydatury analizowała kapituła konkursu – Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która wypracowała rekomendacje do nagrody, przekazując je Prezydentowi Miasta Łomża i uzyskując jego akceptację.

– Społecznicy, to osoby zaangażowane w życie naszego miasta, których często nie widać. Naszą rolą jest je pokazywać i docieniać – podkreślił podczas uroczystości wręczenia nagród prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, dziękując laureatom za ich wrażliwość i otwartość na potrzeby innych.

– Dzisiejsi laureci, swoją postawą udowadniają, że warto robić coś nie tylko dla siebie, ale i dla innych – mówił wice marszałek Marek Olbryś, dziękując prezydentowi za ich uhonorowanie. 

Przewodniczący Łomżyńskiej Rady Pożytku Publicznego, Robert Grzymała podziękował wszystkim społecznikom za czynienie dobra i pomoc drugiemu człowiekowi.

I.
Do tytułu Łomżyński Społecznik Roku 2023 wpłynęło 7 zgłoszeń.

Wyróżnienia otrzymali:

– Członek Stowarzyszenia Zdrowie i Trzeźwość w Łomży Andrzej Ciuchnicki, za działalność społeczną na rzecz osób uzależnionych.

Pan Andrzej Ciuchnicki poprzez swoją ww. aktywność działa na rzecz naszego miasta i jego społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i ich rodzin, którzy zawsze mogą liczyć na jego pomoc. To człowiek niezwykle życzliwy, któremu dobro lokalnej społeczności mocno leży na sercu. Nieustannie rozwija swoje umiejętności oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i angażuje się w zagadnienia związane z rozwojem miasta. Z podziwem obserwuję jego działalność i zaangażowanie na rzecz mieszkańców.
 
– Członek Stowarzyszenia „Czas rozwoju” Kamil Wojewoda za utworzenie Pracowni Papieru Czerpanego.

Pan Kamil w ramach wolontariatu utworzył Pracownię Papieru Czerpanego w której aktywizuje osoby z niepełnosprawnością. Można powiedzieć, że kluczowy jest tu rodzaj niepełnosprawności, który dotyczy niepełnosprawności intelektualnej, spektrum autyzmu ze sprzężeniami oraz zaburzeń psychicznych. Swoją postawą pełną otwartości, empatii i pasji przyciąga coraz więcej chętnych do ekipy papieru czerpanego”. Działania kształtują postawy ekologiczne i obywatelskie mieszkańców Łomży.

–  Barbara Porwoł – członkini Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży za całokształt społecznych działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

Pani Barbara przez 15 lat była prezesem Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży. W tym czasie organizowała różnorodne akcje służące pomocy kobietom, które dotknęła choroba nowotworowa oraz profilaktyce onkologicznej. Barbara Porwoł otrzymała Łomżyński Jantar Osobowość Roku 2014 w kategorii Wolontariusz Roku (w plebiscycie zorganizowanym przez Fundację Leonardo oraz firmę Logo TK – wręczenie statuetek w 10 kategoriach odbyło się podczas gali w lutym 2015 r.

Nagrodę główną w konkursie i tytuł Łomżyńskiego Społecznika Roku 2023 otrzymała Angelika Obrycka.

Angelikę Obrycką interesują nowoczesne i ekologiczne rozwiązania w urbanistyce, włączanie w miejski krajobraz zielono-niebieskiej infrastruktury. Promuje idee, wskazuje korzyści jakie niesie ze sobą realizacja zielonych przystanków na terenach miejskich, a także promuje Budżet Obywatelski w którym aktywnie bierze udział już od trzech edycji. Jej zgłaszane pomysły dotyczą m.in realizacji zielonych przystanków. Jest to związane z obronioną przez nią na Politechnice Białostockiej pracą magisterską, której temat był związany z systemem zielonych przystanków na terenie miasta Łomża. Jej inicjatywy mają już swój rzeczywisty wymiar. Jej zadanie dotyczące zielonych przystanków przy Galerii Dworcowej i Aleja Park w BO2023 uzyskało wystarczającą ilość głosów mieszkańców i obecnie jest realizowane. Uczestniczyła w spotkaniu z Delegacją Okręgu Nordland z Norwegii dotyczącego łomżyńskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego opowiadała o swoim udziale w BO oraz  o pierwszych realizacjach zielonych przystanków na terenie Łomży. Promuje BO w swoich mediach społecznościowych, biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych tj. Seniorada 2023, a także poza granicami Łomży uczestnicząc jako prelegent w 7 Podlaskim Spotkaniu z Architekturą Krajobrazu organizowanym przez Politechnikę Białostocką pt.,, Zielone Dachy, Zielone Przystanki Rezultaty Projektu Glocal Erasmus+ (E1)”. Temat wystąpienia: ,, Zielone przystanki w Łomży – realizacja budżetu partycypacyjnego 2023″. (Międzynarodowy projekt ,,GLOCAL to innowacyjne kształcenie przyszłych inżynierów odpowiadające na problemy współczesnych miast”). 19 kwietnia 2023r. Akademia Łomżyńska opublikowała artykuł z udziałem Angeliki Obryckiej pt. ,,Zielone przystanki w pracy magisterskiej animatorki Strefy SOWA”. Obecnie Angelika jako animator bierze udział w realizacji projektu SOWA Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. To inicjatywa Miasta Łomża oraz Akademii Łomżyńskiej wspierana przez Centrum Nauki Kopernik i finansowana przez Ministra Edukacji i Nauki. Jej celem jest popularyzowanie ciekawości naukowej, kreatywności, rozwój wyobraźni, ,,od przedszkola do seniora”. Zainspirowało to ją do zgłoszenia w BO 2024 zadania: Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury – wystawa objazdowa i pokazy naukowe, które również zyskało uznanie ogromnej liczby mieszkańców i zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

II.
Do tytułu Łomżyński Społecznik Roku 2023 do lat 20 wpłynęło 5 zgłoszeń.

Wyróżnienia otrzymali:

Natalia Pac – Od 01.09.2020 r. jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży. Od początku swojej nauki w szkole dała się poznać jako aktywna, oddana potrzebującym, pełna zaangażowania i empatii uczennica. Przez 4 lata nauki angażowała się w prace Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Koła Wolontariatu. W ramach swojej społecznej pracy robiła różańce, które były rozprowadzane podczas kwest przy łomżyńskich kościołach, piekła pierniki na kiermasze świąteczne, a później pomagała w ich rozprowadzaniu, zbierała nakrętki. Dochód z tych akcji przeznaczony był na działalność Fundacji Serca Sercom, prowadzonej przez Siostry Zakonne Sercanki. Natalia w okresie 09.2022 r.-12.2022r. jako wolontariusz pracowała w świetlicy MOPS, gdzie pomagała w odrabianiu lekcji dzieciom objętym wsparciem ośrodka.  

Wiktoria Bargielska  – Wiktoria Bargielska od 01.09.2020 r. jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży. Wiktoria uzyskuje dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, a przy tym wykazuje się wysoką kulturą osobistą. Od początku nauki w szkole bardzo aktywnie udziela się w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Wraz z innymi członkami Klubu przygotowywała różańce, piekła pierniczki na bożonarodzeniowe kiermasze, pakowała sianko, gromadziła materiały do przygotowania bożonarodzeniowych i wielkanocnych ozdób, które były rozprowadzane na kwestach przy łomżyńskich parafiach. Dochód z tych kwest przeznaczony był na prowadzone przez Siostry Sercanki półkolonie organizowane w ramach działalności Fundacji Serca Sercom, której jest od I klasy członkiem. Od roku pomaga swojemu sąsiadowi Piotrkowi, uczniowi V klasy szkoły podstawowej w odrabianiu lekcji. Postawa Wiktorii jest w dzisiejszym świecie nietuzinkowa, bo promuje ona ważne dla dobra ludzi wartości, dba, by we współczesnym świecie one nie zanikły. Wiktoria jest wzorem do naśladowania dla rówieśników w szkole i w środowisku lokalnym.

Nagrodę główną w konkursie i tytuł Łomżyńskiego Społecznika Roku 2023 do lat 20 otrzymał Mateusz Mystkowski – Uczeń II klasy Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży na kierunku weterynarii.

Mateusz Mystkowski systematycznie podejmuje działania mające na celu bezinteresowną pomoc potrzebującym. Jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu „Wszystkie zwierzęta duże i małe”, inicjuje akcje zbierania pieniędzy oraz karmy dla zwierząt. Jako członek samorządu uczniowskiego jest organizatorem cyklicznych oraz doraźnych akcji charytatywnych, np. zbiórka środków na Fundację św. Mikołaja – fundującą stypendia uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji bytowej, zainicjował i przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi Syrii, w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest koordynatorem akcji charytatywnych pomagającej ludziom i zwierzętom („Gwiazdka dla psa” – zbiórka karmy dla schroniska Arka, „Lepiej pomagać, niż oczekiwać pomocy” – zbiórka zabawek świątecznych dla dzieci ze szpitala dziecięcego w Białymstoku, zbiórka artkułów spożywczych dla kolegów i koleżanek ze szkoły oraz ich rodzin będących w trudnej sytuacji). Aktywnie włącza się w działalność Szkolnego Koła Caritas oraz koła PCK. Mateusz jest skromnym i pełnym empatii młodym człowiekiem, swoim zapałem do pomagania i dużą charyzmą zawsze przyciąga do organizowania akcji nie tylko uczniów „Wety”, ale też Bursy nr 2, której jest mieszkańcem.

III.
Do tytułu Łomżyńska Inicjatywa Roku 2023 wpłynęły 4 zgłoszenia.

Wyróżnienie otrzymał:

– Festyn „Pupile Wety” organizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

„Pupile Wety” to cykliczna impreza charytatywna organizowana na przełomie września i października przez społeczność szkolną w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Jednym z celów imprezy jest aktywizacja całego środowiska szkolnego. W organizację przedsięwzięcia włącza się cała społeczność „Wety”. W wydarzeniu uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Łomży oraz łomżyńskich przedszkoli. W 2023 r. w festynie wzięło udział ok. 1200 osób, na które czekały atrakcje: stoiska ze zwierzętami, porady weterynaryjne, pokazy i eksperymenty naukowe (organizowane wraz z Fundacją „Filary Rozwoju”), pokaz gołębi pocztowych, konkurs „Talenty Wety” i o „Wybór Pupila 2023”oraz słodki poczęstunek i degustacje tradycyjnych potraw. Wydarzenie wpływa na podniesienie prestiżu i znaczenie działań pomocowych w środowisku lokalnym jest wydarzeniem innowacyjnym.

Nagrodę główną i tytuł Łomżyńskiej Inicjatywy Roku 2023 przyznano Ogólnopolskiemu Zlotowi Druha Szarego organizowanemu przez Hufiec Nadnarwiański im. Adama Chętnika w Łomży. 

Zlot organizowany jest przez Hufiec Nadnarwiański ZHP im. Adama Chętnika w Łomży w drugi weekend marca. Kierowany jest do wszystkich drużyn i środowisk harcerskich w Polsce noszących Krzyż Harcerski wręczany z pewnymi modyfikacjami od 1913 r., a od Zjazdu Zjednoczeniowego (obradującego w dniach 1-2 listopada 1918 r. w Lublinie, podczas którego większość organizacji skautowych połączyła się) będący jako ogólnopolska odznaka harcerska. Podczas zlotu odbywa się Harcerska Droga Krzyżowa prowadzona ulicami Drozdowa, Harcerski Bieg Terenowy sprawdzający wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedzin harcerskich, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W poprzednich edycjach Zlotu uczestniczyły w nich zuchy, harcerze i instruktorzy zrzeszeni w drużynach łomżyńskich jak też z drużyn z innych odległych zakątków Polski jak Przemyśl, Kraków, Włoszczowa. W XIXX Ogólnopolskim Zlocie Druha Szarego uczestniczyło ponad 130 zuchów, harcerzy i instruktorów zrzeszonych w drużynach działających w Łomży, jak też
w Jedwabnem, Komorowie.

Fot. Joanna Grabowska