W ratuszu nadal funkcjonuje stanowisko asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej. – Każda osoba, która zgłosi w Urzędzie Miejskim potrzebę pomocy przy załatwieniu sprawy, na pewno ją otrzyma – zapewniał zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Przedstawiciele BZIRON przedstawili ofertę wsparcia osób z niepełnosprawnością. – W zakresie rehabilitacji społecznej, ze środków PFRON dofinansowane są turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy likwidacja barier architektonicznych, natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej pomoc zakłada m.in.: zwrot wydatków na na instrumenty i usługi rynku pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – wymieniała kierownik Jolanta Dąbrowska.

Dyrektor MOPS zapewniał, że osoby z niepełnosprawnością mogą w każdej chwili zadzwonić do ośrodka i zgłosić potrzebę, a pracownicy na pewno zajmą się problemem.

Przewodniczący rady Jarosław Kaja wraz z Magdaleną Kamińską przedstawili członkom rady plany dotyczące organizacji II Łomżyńskiego Pikniku Osób z Niepełnosprawnością. Pod koniec sierpnia piknik przygotuje Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej przy wsparciu środków konkursowych z budżetu Miasta Łomża. – Zachęcamy członków rady do włączenia się w organizację pikniku, moga Państwa upiec ciasta lub w inny sposób zaangażować się wydarzenie – zachęcała Magdalena Kamińska.