Wśród zaproszonych gości, a jednocześnie prelegentów byli: Eliza Szadkowska – sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Marcin Kruhlej – prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Anna Mierzejewska – Naczelnik Wydziały Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Miasta Łomża. Spotkanie prowadził prezes Federacji – Daniel Oliva.

Sekretarz PRDPP Eliza Szadkowska przedstawiła zebranym możliwości dofinansowania działalności organizacji pozarządowych ze środków wojewódzkich, ministerialnych, europejskich, w tym poprzez Fundusze Norweskie, program „Kreatywna Europa” i inne. Przedstawiła także aplikację WITKAC.PL, przez którą odbywa się aplikowanie w konkursach dotacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim. Poinformowała, że ujednolicone zostały kryteria merytoryczne we wszystkich konkursach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zwróciła także uwagę, że kończy się kadencja Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dlatego organizacje z Łomży powinny dołożyć starań, aby mieć w radzie swojego przedstawiciela.

Głos w dyskusji zabrał Marek Lechowicz (Podlaski Regionalny Funduszu Filmowy, Federacja dla Łomży), który zaproponował napisanie petycji w imieniu organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych o utworzeniu delegatury KRS w Łomży. Wszelkie działania związane z rejestracją nowych stowarzyszeń i wprowadzaniu zmian są tak długotrwałe, że często uniemożliwiają skuteczne działanie. Wszyscy uczestnicy uznali pomysł za celowy. Jednocześnie Eliza Szadkowska zwróciła uwagę na znaczne ułatwienia w działalności i powstawaniu stowarzyszeń po wprowadzeniu nowelizacji ustawy  o stowarzyszeniach.

Następnie głos zabrał Marcin Kruhlej, który przedstawił działalność Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Zaprezentował obszary działalności, realizowane projekty, sukcesy, sposoby finansowania, ale i trudności. Wspólnie z Elizą Szadkowską przekonywali, że skuteczniejszą formą działania jest federacja i jednoczenie sił w realizacji wspólnych celów na rzecz swoich społeczności.

Uzupełnieniem prezentacji gości z Białegostoku była wypowiedź Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszu Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży, Anny Mierzejewskiej, która podkreśliła, że władzom Łomży zależy, aby organizacje pozyskiwały środki finansowe z różnych źródeł. Ze swojej strony zapowiedziała, że będzie służyła pomocą w poszukiwaniu źródeł finansowania i sprawdzaniu przygotowywanych wniosków.

Na zakończenie spotkania Eliza Szadkowska wyraziła opinię, że w Łomży można by zorganizować Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych, aby dzięki temu wzmocnić środowisko trzeciego sektora.

Prezes Daniel Oliva podziękował gościom wszystkim za przybycie i owocne spotkanie.

Tekst: Dorota Górska
Federacja dla Łomży