Szczegóły na: http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kontakt: Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl

Animatorzy:

Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202

Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226

Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059

Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490