Z fazy „burzy mózgów” konsultacje przeszły do bardzo konkretnego planowania. Mieszkańcy Łomży mieli bowiem bardzo dużo pomysłów na zagospodarowanie tak dużego terenu (ponad 60 ha), położonego tak blisko największych osiedli mieszkaniowych. Podczas warsztatów: przyszłości oraz z użyciem map uczestnicy konsultacji dokonali przeglądu tych pomysłów. Ocenili ich przydatność i możliwości realizacji poprzez spacer badawczy – obejrzenie warunków w terenie, a także przez spojrzenie z perspektywy różnych grup społecznych: seniorów, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, właścicieli gruntów, deweloperów. Wybierali te, które są najważniejsze i najpotrzebniejsze jak największej grupie przyszłych mieszkańców. W końcu nanosili wyłonione pomysły na konkretne działki.
W najbliższych dniach powstanie raport, który podsumuje konsultacje społeczne. Na jego podstawie projektant zacznie przygotowywać dokument. Miejscowy plan zagospodarowania powstanie do końca roku. W trybie ustawowym będzie można wówczas zgłaszać do niego swoje uwagi.