Wewnątrz wiele interesujących zabytków: obrazy barokowe, z końca XIX w., portrety biskupów diecezji wigierskiej, grafiki, meble neobarokowe, krzyże ołtarzowe. W ciągu 72 lat istnienia Diecezji Łomżyńskiej ordynariuszami byli:

  • Romuald Jałbrzykowski — 1925
  • Stanisław Łukomski — 1926-1948 (w 1944 r. uchronił katedrę od zniszczenia)
  • Czesław Falkowski — 1949-1969
  • Mikołaj Sasinowski — 1970-1982
  • Juliusz Paetz —1982-1996
  • Obecnie ordynariuszem jest ks. biskup Stanisław Stefanek.