– Chodzi o myślenie przekrojowe, perspektywiczne, które ma służyć społecznościom lokalnym, a nie odfajkowaniu kolejnych zadań – podsumował pracę zespołów warsztatowych Piotr Masłowski z Centrum Rozwoju Inicjatyqw Społecznych w Rybniku. Zespoły te były jednym z głównych elementów ostatniego Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Warszawie.
Ponad 100 pełnomocników zapoznało się tym razem z wynikami badań Stowarzyszenia Klon/Jawor i Instytut Spraw Publicznych na temat kondycji trzeciego sektora oraz współpracy organizacji i administracji publicznej. Zapoznali się też z wynikami dobiegających końca prac nad modelem współpracy. Jak poinformował Łukasz Waszak z sieci SPLOT, w prace nad modelem były zaangażowane m.in. środowiska  pozarządowe, samorządowe, naukowe. Dzięki temu rozwiązania w nim proponowane są pochodną różnych doświadczeń i różnych podejść do współpracy organizacji z administracją samorządową . Na tym też polega uniwersalność przygotowywanego modelu. Jest on adresowany tak samo do urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami na poziomie gminy, powiatu, jak i województwa.
– Jest to wzorzec, do którego mamy dążyć, ale z uwzględnieniem lokalnych warunków i zasobów. Jeżeli tych zasobów nie ma – model powinien być inspiracją do rozmowy, podpowiedzią, jak pewne problemy można rozwiązać – mówił pzredstawiciel SPLOT-u. Jego zdaniem większość proponowanych w modelu  rozwiązań wiąże się z pewnymi procedurami formalnymi,  za których uruchomienie odpowiedzialne są urzędy. Nie umniejsza to jednak roli organizacji, które powinny ze sobą współpracować, aby być inspirującym i poważnym partnerem dla administracji.
Oprócz administracji samorządowej i organizacji pozarządowych trzecim odbiorcą modelu będzie administracja centralna, a konkretnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako to, które ma największe przełożenie na rozwiązania legislacyjne w zakresie współpracy organizacji i administracji. Model współpracy wkrótce ukaże się w formie książkowej. Będzie także dostępny w wersji elektronicznej. Poza tym – na jego podstawie – przygotowywany jest poradnik, który ma być pomocy w praktycznym stosowaniu i wprowadzaniu modelu w życie w warunkach lokalnych.  Opracowywana jzostała nawet gra komputerowa, w której będzie można wcielić się w rolę pełnomocnika lub przedstawiciela organizacji pozarządowej.
Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, biorącymi  udział w spotkaniu lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego z RDPP działającą przy MPiPS . Z dużym zainteresowaniem przyjęto także towarzyszący temu spotkaniu wykład premiera, Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Sieć SPLOT.

Fot. i fragm. txt na podstawie inf. własnej www.ngo.pl