Młodzieżowa Rada Miejska Łomży powołana została z inicjatywy Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego. Zasiądzie w niej dwudziestu trzech radnych. Są to reprezentanci łomżyńskich gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni. Najpierw byli kandydatami, a po wyborach, które odbyły się na początku grudnia i uroczystym zaprzysiężeniu, uzyskali swoje pierwsze mandaty. Będą tworzyć organ konsultacyjny i opiniodawczy. Wypracowane pomysły przedstawią bezpośrednio włodarzowi miasta lub Radzie Miejskiej.

– Mam nadzieję, że tutaj na tej sali będziecie aktywnie uczestniczyć w obradach, powoływać szereg ciekawych inicjatyw. Wasze głosy będą bardzo ważne w podejmowaniu decyzji kluczowych dla miasta. Na pewno będę brał je pod uwagę – zwracał się do młodych radnych Mariusz Chrzanowski. Prezydent życzył im, aby dobrze wykorzystali ten czas, pokazali, że są aktywnymi ludźmi, na których Łomża może liczyć.

Kilka słów przekazał również Janusz Mieczkowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łomży. – Powołanie tego organu niesie za sobą wielką wartość dydaktyczną. Uczycie sie samorządności, przygotowujecie się do pełnienia ważnych ról społecznych w przyszłości. Za kilka lat macie szansę stać się radnymi tego prawdziwego samorządu, czego Wam wszystkim życzę – powiedział.

Podobnie jak w przypadku Rady Miejskiej, pierwszą sesję otworzył najstarszy wiekiem radny. Ta rola przypadła dwudziestoletniej studentce Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i  Przedsiębiorczości – Magdalenie Zalewskiej. Otwierając obrady podziękowała za powierzenie jej tak „zaszczytnej funkcji” i zapewniała, że dołoży wszelkich starań, aby wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z prawem. Wspierał ją najmłodszy radny, trzynastoletni Bartłomiej Folga, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2. Po złożeniu ślubowania  i zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do pierwszego w tej kadencji głosowania, którym był wybór przewodniczącego.

Jak się okazało nie było to łatwe zadanie. Ze względu na brak bezwzględnej ilości głosów komisja skrutacyjna aż czterokrotnie musiała unieważnić wynik głosowania. Udało się za kolejnym razem. Najwięcej głosów otrzymał Tomasz Chojnicki z PWSIiP. Poparło go piętnastu radnych. Student drugiego roku fizjoterapii ma już kilka pomysłów, które z czasem chciałby wprowadzić w życie. – Chciałbym przede wszystkim pobudzić aktywizm społeczny wśród młodzieży – podkreśla pierwszy w historii przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. Na wiceprzewodniczących zostali wybrani: Mateusz Zdrodowski (Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące) oraz Jędrzej Lutostański (II Liceum Ogólnokształcące).

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży przeszła już do historii. Ogromu pracy i zaangażowania wymagało opracowanie statutu Młodzieżowej Rady. To była kwestia priorytetowa, bez której nie mogłaby ona rozpocząć działalności. Prezydent Łomży kieruje szczególne podziękowania – pracownikom Centrum Współdziałania Społecznego, swojemu zastępcy Agnieszce Muzyk, nadzorującej pracę tego wydziału oraz łomżyńskiemu społecznikowi Sebastianowi Chrzanowskiemu.