Przewodnictwo pierwszego spotkania przejął Kamil Kamiński. Zaproponował na wiceprzewodniczącego Rady radnego Janusza Mieczkowskiego. W głosowaniu jawnym wybór został dokonany. Na funkcję sekretarza zgłosiła się Grażyna Czajkowska i ta propozycja także w głosowaniu została zaakceptowana.
Rada ustaliła termin kolejnego swojego posiedzenia. Odbędzie się ono 10 lipca.
Prezydent Łomży powołał 12-osobową Łomżyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego Zarządzeniem Nr 144 z dnia 11 czerwca 2014 r. W jej skład wchodzi 12 osób – po 3 przedstawicieli prezydenta i Rady Miejskiej oraz sześciu reprezentantów organizacji pożytku publicznego z terenu miasta. Skład Rady przedstawia się następująco: Józef Babiel (PM), Grażyna Czajkowska (NGO), Danuta Gieraga (NGO), Andrzej Grzymała (RM), Kamil Kamiński (NGO), Grażyna Kołodziejska (PM), Edward Matejkowski (NGO), Janusz Mieczkowski (RM), Janina Picewicz-Znosko (PM), Joanna Salwa-Anucińska (NGO), Andrzej Wojtkowski (RM), Tomasz Wróblewski (NGO). Kadencja ŁRDPP trwa 2 lata.