Rada Budżetu Obywatelskiego dopuściła 27 zadań do głosowania w BO2025. Dziewięć z nich znajduje się w kategorii ogólnomiejskiej, pozostałe w osiedlowej. Osiem projektów zostało odrzuconych z uwagi m.in. na zbyt wysokie koszty, niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ingerencję w zadanie objęte okresem gwarancyjnym czy lokalizację na terenie nienależącym do miasta. Jeden pomysł został wycofany przez pomysłodawcę. Zgodnie z harmonogramem wnioskodawcy odrzuconych projektów mogą do 3 lipca br. złożyć odwołanie do Prezydenta. Ostateczną listę zadań poddanych pod głosowanie poznamy 3 września br.

Lista zadań dostępna jest na platformie https://lomza.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.