Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych.
Wartość całkowita zadania: 6.400.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 2019 r. -1.200.000,00zł, 2020 r. – 2.000.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.