„Nestoralia” mają odbyć się w ramach, organizowanego przez akademię na przełomie maja i czerwca, Tygodnia Kultury Studenckiej. 2 czerwca 2022 r. zaplanowano wykłady i warsztaty dla seniorów. Przedstawiciele Łomżyńskiej Rady Seniorów zaproponowali, że uświetnią wydarzenie występami artystycznymi seniorów, aktywnie działających m.in. w Klubie Seniora i Dziennym Domu Senior+. W siedzibie Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Akademickiej 14 zaśpiewa i zagra zespół Maryna pod kierownictwem Danuty Waśko. Studenci planują nagrać film prezentujący 3 pokolenia mieszkańców Łomży i wyświetlić go podczas „Nestoraliów”. Podczas spotkania w Hali Kultury mówili też o pomyśle zorganizowania warsztatów i wykładów dla seniorów, związanych z tematyką swoich kierunków studiów, np. kosmetologią czy dietetyką.

Było to pierwsze spotkanie studentów z przedstawicielami Łomżyńskiej Rady Seniorów w sprawie organizacji wydarzenia. Kolejne planowane jest tuż po majówce. Wówczas wypracowany zostanie szczegółowy plan imprezy.