Rada Miejska Łomży przyjęła stanowisko ws. rządowych planów odejścia od realizacji połączenia kolejowego Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Giżycko w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z wnioskiem w tej sprawie i projektem pisma wystąpił prezydent Mariusz Chrzanowski.

Prezydent podkreśla, że Łomża od lat jest ośrodkiem wykluczonym komunikacyjnie. – Zabiegaliśmy o Via Balticę i to się dzieje, z tego się cieszymy. Ale niezwykle ważny w kontekście rozwoju naszego miasta, przede wszystkim rozwoju gospodarczego, jest dostęp do kolei – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski dodając, że lata pracy, uzgodnień i zaangażowania wielu osób mogą zostać zniszczone jedna decyzją. – Koncepcja nowego rządu, czyli marginalizacja mniejszych ośrodków i inwestycje w duże aglomeracje spowoduje, że mieszkańcy Łomży i regionu będą mieli mniejsze szanse na rozwój. My jako mieszkańcy Łomży nie godzimy się na takie traktowanie – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski.

Ostatecznie Rada Miejska przyjęła stanowisko jednogłośnie. Zostanie ono wysłane do premiera Donalda Tuska, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Infrastruktury.

Stanowisko
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10 lipca 2024 roku
w sprawie rządowych planów odejścia od realizacji połączenia kolejowego Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Giżycko w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego

Z niepokojem przyjęliśmy wypowiedź Premiera RP Donalda Tuska dotyczącą realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z nią budową sieci szybkiej kolei, która sugeruje rezygnację z budowy tzw. szprychy biegnącej z Warszawy przez Łomżę do Giżycka. 
Od 30 lat Łomża jest odcięta od dostępu do transportu kolejowego i stanowi białą plamę na kolejowej mapie Polski. Jest trzecim co do wielkości miastem w naszym kraju bez kolei pasażerskiej. Okazuje się, że lata starań mieszkańców i władz samorządowych oraz prac nad przebiegiem trasy i poniesionych w związku z tym kosztów mogą zostać zaprzepaszczone.
Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz turystom niezawodnego połączenia kolejowego ze stolicą Polski i Centralnym Portem Komunikacyjnym niewątpliwie pozytywnie wpłynie na region łomżyński i da ogromną szansę na skok cywilizacyjny. Pomoże zatrzymać obserwowany od dłuższego czasu proces jego depopulacji, umożliwiając dojazd w krótkim czasie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, nawet z większych odległości. Pozwoli także na pełne wykorzystanie jego ogromnego potencjału turystycznego. 
Nie bez znaczenia jest również ekologizacja transportu towarowego w celu osiągnięcia większych korzyści gospodarczych przy mniejszym wpływie na środowisko. Zmniejszenie emisji spalin bez zapewnienia odpowiedniej sieci kolejowej nie jest możliwe. 
Należy podkreślić, że linia kolejowa do Giżycka jest przede wszystkim niezwykle istotna dla bezpieczeństwa narodowego. Trasa przebiega przez tereny, na których znajdują się lub są planowane liczne jednostki wojskowe: w Orzyszu – gdzie znajduje się także jeden z największych w Polsce poligonów, w Łomży, Czerwonym Borze, Ostrołęce czy Kolnie. Transport kolejowy jest niezbędny do obsługi tych jednostek, w tym żołnierzy NATO: przewozu wojska oraz transportu wyposażenia, ale też ewentualnej pomocy humanitarnej. Z tego powodu Komisja Europejska poprzez Instrument „Łącząc Europę” 2021-2027 już dwa lata temu postawiła na wzmocnienie infrastruktury cywilnej.
Podtrzymujemy także nasze stanowisko z dnia 26 lutego 2020 roku popierające budowę linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach CPK na trasie Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Jednocześnie deklarujemy, że jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju dyskusje i działania mające na celu doprowadzenie do jak najszybszej budowy wspomnianej trasy kolejowej przez Łomżę. 
Mając na uwadze powyższe, apelujemy o modernizację linii nr 6 i nr 29 na odcinku Warszawa – Tłuszcz – Ostrołęka i budowę trasy kolejowej w dalszym przebiegu wyznaczonym przez szprychę nr 3: Ostrołęka – Łomża – Kolno – Orzysz – Giżycko. Podkreślamy, że nie zgadzamy się na marginalizację mniejszych ośrodków o subregionalnym znaczeniu, takich jak Łomża. Bez właściwego skomunikowania naszego regionu szybką koleją, jeszcze bardziej pogłębi się jego wykluczenie komunikacyjne i gospodarcze.