Łomżyńska Społeczna Rada Osób z Niepełnosprawnością:
przewodniczący – Paweł Karwowski
wiceprzewodniczący – Marcin Pruszko, Paweł Doboszewski
sekretarz – Michał Tomasz Góralczyk
członkowie prezydium – Wojciech Jankowski, Joanna Truszkowska, Halina Sokołowska

Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów:
przewodniczący – Grażyna Czajkowska
wiceprzewodniczący – Stefan Sutyniec
sekretarz – Łucja Ogrodnik
członkowie zarządu – Józef Wiszowaty, Hanna Czajkowska

Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski 25 września 2015r. podpisał zarządzenia powołujące do życia Łomżyńską Społeczną Radę Osób z Niepełnosprawnością i Łomżyńską Społeczną Radę Seniorów. Rady mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla seniorów oraz środowiska osób z niepełnosprawnością.