Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża planowane jest na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lipca. Poniżej w załączeniu do pobrania jest raport z konsultacji społecznych w tym zakresie.