Skład Łomżyńskiej Rady Seniorów:

Ryszard Abramowski

Monika Brzóska

Ireneusz Waldemar Cieślik

Grażyna Czajkowska – przewodnicząca

Barbara Deptuła

Reguna Grzymek

Stanisław Kaseja

Marta Kopeć

Jan Przybylski

Maria Romanowska

Janina Surowik

Danuta Waśko

Danuta Żukowska