Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Ewa Małgorzata Chludzińska
 2. Grażyna Czajkowska
 3. Wiesław Domański
 4. Danuta Gieraga
 5. Irena Anna Gorzoch
 6. Maria Krupa
 7. Katarzyna Kuklińska
 8. Agnieszka Barbara Muzyk
 9. Stanisław Oszkinis
 10. Henryk Porwisiak
 11. Joanna Salwa – Anucińska
 12. Ewa Sznejder