Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża – Przewodniczący
Andrzej Zdzisław Garlicki – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
Andrzej Stypułkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
Adam Miara
Dariusz Budrowski
Waldemar Jastrzębski
Tomasz Walczuk
Lech Dobrowolski
Paulina Kaczyńska
Kornelia Duda
Małgorzata Puchała
Dariusz Boryszewski
Wiesław Jagielak
Ks. Andrzej Mikucki
Agnieszka Cholewińska
Dariusz Domański
Jarosław Kaja
Irena Zwornicka