Spotkanie śpiewacze poświęcone muzyce dawnej okolic Łomży zgromadziło w Domku Pastora ponad stuosobowy komplet publiczności. Prowadzący spotkanie Adam Strug podawał muzyczny motyw, demonstrował brzmienie, po czym zgromadzeni  wspólnie z nim śpiewali pieśni nabożne przekazywane od pokoleń głównie w przekazie ustnym.  Pomocą dla uczestników były przygotowane wydruki tekstów, sam zaś prowadzący sięgał do  najważniejszego i najpełniejszego zbioru polskiej poezji religijnej czyli „Śpiewnika pelplińskiego”, zachęcając zgromadzonych do korzystania z tekstów tam zawartych. To wyjątkowe muzyczne spotkanie przeplatane było  wspaniałymi opowieściami z historyczną nutą.
Atmosfera poniedziałkowego  spotkania była  dla uczestników  nie tylko wyjątkowym doświadczeniem,  ale też  swoistym doznaniem muzycznym.  Zapewne dla wielu będzie zachętą do podtrzymywania tradycji i zwrócenia uwagi na bogactwo  wartości duchowych śpiewanych pieśni.
Za ten wspaniały muzyczny wieczór dziękujmy serdecznie Panu Adamowi Strug oraz towarzyszącym mu muzykom z zespołu śpiewaczego Monodia Polska. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie inspiracją i przyczyni się do odrodzenia praktyki wspólnych międzypokoleniowych spotkań śpiewaczych. Do czego serdecznie zachęcamy. Kolejne spotkanie muzyczne już w kwietniu – warsztaty z liry korbowej prowadzić będzie pan Andrzej Staśkiewicz.

Mobilna Wioska Tematyczna “Kurpiowskie Rozmaitości”

Tekst i fotografie – Agnieszka Zielewicz