Przypominamy, że do 2 października można zgłaszać swoje uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok. Formularz konsultacyjny dostępny poniżej.