Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na realizację pomysłów/projektów dla organizacji pozarządowych.

W załączeniu program spotkania: