Szkolenie odbędzie się 9 września 2021 roku godz. 15.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
1.    Obowiązki prawne organizacji pozarządowych w zakresie zapewniania dostępności osobom o specjalnych potrzebach
2.    Kiedy organizacja pozarządowa jest zobowiązana do zapewniania dostępności – warunki
3.    Ogólna charakterystyka zobowiązań wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności
4.    Dostępność architektoniczna
5.    Dostępność cyfrowa
6.    Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Prowadzący:
Rafał Średziński – Prezes Zarządu stowarzyszenia MY DLA INNYCH, politolog, specjalista zarządzania zmianą w społeczności lokalnej; trener
w zakresie Dostępności. Laureat nagrody im. Heleny Radlińskiej przyznawanej przez Krajowy ośrodek EFS oraz Stowarzyszenie CAL; trener umiejętności społecznych. Współtwórca białostockiego kompleksowego systemu wsparcia opartego o ZAZ, WTZ, zatrudnienie wspomagane, mieszkania wspomagane, usługi asystencji, Klub Aktywności, hobbystycznie pszczelarz.