– Na przestrzeni lat Łomżyńska Rada Seniorów bardzo się rozwinęła – podkreślał prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując seniorom za podejmowane przez nich inicjatywy. – Są to osoby bardzo aktywne, które podziwiam i jestem z nich dumny, nie tylko jako prezydent Miasta Łomża, ale także jego mieszkaniec. Dziękuję i życzę dalszych sukcesów oraz zachęcam innych do aktywnego działania – mówił włodarz miasta.

Słowa uznania w stronę prezydenta Łomży skierowała przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska. – W imieniu swoim oraz naszych seniorów chciałabym Panu serdecznie podziękować za wszelką pomoc w działalności oraz wysłuchanie głosu rady. To dla nas wiele znaczy – mówiła.

O Klubie Seniora jako społeczności wypowiedziała się Danuta Waśko, podkreślając, że niektórzy mylnie postrzegają go jako zamknięty na nowych członków. – Jesteśmy otwarci na nowe osoby, każdy może do nas przyjść. Zachęcamy do przyłączenia się do nas – powiedziała członkini Rady Seniorów.

Licząca 13 osób Łomżyńska Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym samorządu Miasta Łomża, w skład którego wchodzą osoby  wskazane przez podmioty działające na rzecz osób starszych, przez Prezydenta Miasta Łomża i Radę Miejską Łomży. Zadaniem rady jest m.in. przedstawianie propozycji działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, udział w opracowywaniu strategii, programów, opiniowanie aktów prawa miejscowego ważnych dla osób starszych,  wspieranie wszelkich form aktywności seniorów.

Uroczyste posiedzenie Łomżyńskiej Rady Seniorów organizowane jest corocznie w okolicach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (1 października), Europejskiego Dnia Seniora (20 października) i Ogólnopolskiego Dnia Seniora  (14 listopada). Głównym akcentem senioralnego święta w Łomży była „Seniorada”. Wydarzenie, które odbyło się 15 września w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma poprzedziło uroczyste otwarcie nowej siedziby Klubu Seniora przy ul. Nowogrodzkiej 7A.

Tekst i fot. Klaudia Piaścik