Harmonogram konsultacji:

– start 15 września 2015 r.

– zakończenie 2 października 2015 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta Łomża, umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanego Programu. Spotkanie odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 1 (nowy budynek), w dniu 29 września 2015 r., godz. 16.00;
  2. Zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą formularza konsultacyjnego (wzór formularza poniżej).

Wypełnione formularze można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: joanna.pliszewska@um.lomza.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
  • na spotkanie otwarte w dniu 29.09.2015 r.
  • wrzucając wypełniony formularz do urny znajdującej się przy Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miejskiego.

Program Rozwoju oraz formularz konsultacyjny są dostępne:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.lomza.pl/bip/, (wejście przez zakładki „Komunikaty”, „Komunikaty 2015”),
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem http://www.lomza.pl,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 110  (I piętro).