Zgodnie ze Statutem praca WOPR zmierzała przede wszystkim ku poprawie stanu bezpieczeństwa pływających, kąpiących się, uprawiających sporty wodne i wypoczywających nad wodą poprzez profilaktykę, szkolenie i bezpośrednie ratowanie tonących.
Na koniec grudnia 2010r. Organizacja liczyła 577 członków, w tym: ratowników młodszych – 279, ratowników – 277, ratowników starszych – 6, instruktorów – 4, członków bez uprawnień – 11, uczestników do lat 18 – 133, kobiet – 136. W roku 2011 przybyło: wstąpiło – 54, przybyło z innych jednostek – 3, przywrócono prawa członkowskie –   3. Razem: 60.

W roku 2011 ubyło: odeszło do innych jednostek – 2,  zmarło – 1.

STAN na dzień 31 grudnia 2011: 634 członków w tym: ratowników młodszych – 302, ratowników wodnych – 307, pływalni, śródlądowych, morskich – 38, ratowników starszych – 5, instruktorów młodszych – 1, instruktorów – 4, członków bez uprawnień
– 15, uczestników do lat 18 – 123, kobiet  – 141.

Zorganizowano w okresie  13.03 – 13.06.  trzy kursy na stopień młodszego ratownika w Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie z zakończeniem w Ośrodku Łabędź nad  Jeziorem Rajgrodzkim. Szkoleniem objęto 54 osób, z czego uprawnienia młodszego ratownika uzyskało 51 osoby. Dwa kursy na stopień ratownika WOPR odbyły się w okresie 13.03 – 18.06 – uprawnienia podwyższyło 29 ratowników młodszych. Zorganizowano też cztery kursy motorowodne na stopień sternika i starszego sternika motorowodnego,  na których uprawnienia uzyskało 100 osób w tym 31 członków organizacji.
 12 czerwca wspólnie z Łomżyńskim Klubem Płetwonurków „Podwodny Jeleń”  zorganizowano sprzątanie rzeki Narew w granicach administracyjnych Łomży, a w szczególności terenu kąpieliska miejskiego.  Po zakończeniu sprzątania zorganizowano pokazy nurkowania.
16 czerwca WOPR w Łomży już po raz 17 uruchomił strzeżone kąpielisko miejskie na Narwi, jako zadanie zlecone finansowane w całości przez samorząd miasta. Zwiększono obsadę ratowników etatowych, wydłużyliśmy czas funkcjonowania  w weekendy  i zmodyfikowano formę dyżurów społecznych. W działalność społeczną zaangażowało się ponad 80 ratowników, uzupełniając pracę ratowników etatowych oraz patrole rzeki w granicach administracyjnych miasta. Ratownicy społeczni przepracowali  4.250 godzin na kąpielisku miejskim i około 300 godz. na patrolowaniu rzeki. W czasie funkcjonowania kąpieliska przeprowadzili dziesięć interwencji ratowania osób tonących – najczęściej poza wyznaczonym terenem kąpieliska, wielokrotnie udzielając  też pomocy medycznej po niefortunnych skokach do wody z mostu, przybrzeżnych drzew, wysokich burt oraz korzystaniu z kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem. Dla wypoczywających czynnie na terenie plaży zorganizowano boiska  do plażowej piłki siatkowej, koszykowej oraz pokazy ratownicze i konkursy, które przyciągały rzesze plażowiczów, zainteresowanych metodami ratowania tonących i specjalistycznym sprzętem ratowniczym. Funkcjonowała również na plaży wypożyczalnia kajaków. Kąpielisko miejskie funkcjonowało do 6 września.
Ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Bezpieczne akweny województwa podlaskiego” przy udziale środków własnych zakupiono łódź wiosłowo – motorową Wigry 355 do zabezpieczenia i prowadzenia szkolenia na wodzie.
Przedstawiciele WOPR uczestniczyli w organizowanych przez policję prewencyjnych wakacyjnych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w Łomży, Jedwabnem, Nowogrodzie i Śniadowie. Ratownicy przeprowadzili egzaminy i wydali 143 karty pływackie oraz 15 specjalnych kart pływackich i 15 kart „Już pływam”. Drużyny w Łomży, Kolnie, Koźle i Wysokiem Mazowieckiem objęły patrolami społecznymi rzeki Narew, Pisę oraz pływalnie.
Dobrze układała się współpraca z policją i strażą miejską. Delegowaliśmy ratowników na wspólne patrole rzeki Narew z Policją Wodną, co wpłynęło na znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa kąpiących się, uprawiających sporty wodne i wypoczywających nad wodą oraz utrzymanie porządku na terenie plaży. Zabezpieczano wszystkie imprezy organizowane nad wodą w Łomży, Nowogrodzie, Koźle, Stawiskach, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie, gdzie gestorzy zgłosili zapotrzebowanie. W okresie przedwakacyjnym ratownicy przeprowadzili spotkania i pogadanki
w szkołach na tematy bezpiecznej kąpieli i zachowania się nad wodą. Tradycyjnie WOPR włączył się w akcję sprzątania Świata. Uprzątnięto Narew w granicach administracyjnych Łomży oraz Pisę w Ptakach.
– Największym sprzymierzeńcem WOPR  w działalności edukacyjnej i profilaktycznej były media, które emitowały programy o tematyce ratownictwa wodnego, popularyzowały zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą. Propagowaliśmy działalność naszej organizacji na antenie TV Łomża, Radia Białystok, ESKA, Nadzieja oraz przez nasz radiowęzeł na kąpielisku miejskim – kończy swoje sprawozdanie prezes Muczyński.