Kandydatów do nagrody można zgłaszać w trzech kategoriach:
– ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU
– ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU DO LAT 20.
– ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU
Termin zgłoszeń upływa 30 października 2023 r.
 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne), spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne, placówki oświatowe, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, jednostki świadczące opiekę medyczną i inne instytucje współpracujące z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi na terenie miasta.

Zgłoszenia kandydatów/wydarzeń będą przyjmowane na podstawie: wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych wraz z podpisaną zgodą wnioskodawcy (jeśli jest osobą fizyczną) i kandydata do nagrody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji konkursu, dostępnych w: Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 lub na stronie www.lomza.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 
Kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną należy dostarczyć do siedziby organizatorów:
•    drogą mailową na adres: ngo@um.lomza.pl (skan wypełnionego formularza wraz z klauzulą);
•    złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14;
•    wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, tel. 86 2168068.