Nr zad.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Liczba głosów papierowych

Liczba głosów elektronicznych

Liczba głosów łącznie

CENTRUM

7

Przy- Stań- ul. Sikorskiego przy Moście Hubala

70.000 zł

2765

43

2808

5

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla- ul. Polowa 51B i ul. M. Skłodowskiej-Curie

220.000 zł

2482

17

2499

2

Bezpieczny deptak przy ulicy Farnej osiedle

220.000 zł

1036

27

1063

8

Urządzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców- ul. Zdrojowa

60.000 zł

780

14

794

9

Złoty Jeleń Miasta Łomża- Bulwary

220.000 zł

563

22

585

6

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki miasta poprzez wykonanie zagospodarowania terenu i oświetlenia wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcinku ul. Dworcowa- budynek Wartowni

40.000 zł

388

16

404

3

Chodź i parkuj bezpiecznie- ul. Polowa 53A i 51B oraz 55B

72 273, 61 zł

323

8

331

4

Ławeczka Wincentego Lutosławskiego –ul. Długa

180.000 zł

124

15

139

1

„Bajki” Zbigniewa Herberta w ceramice przy Galerii Aporia– Elewacja bloku przy ul. Dwornej 35

25.000 zł

30

5

35

ŁOMŻYCA

13

Bezpieczne Osiedle „Bawełna”- ul. Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka

220.000 zł

2908

26

2934

20

Wyposażenie minibulwarów nad Łomżyczką- miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. Polskiego- rejon okolicy Łomżyczki (ul. Sosnowa- Modrzewiowa)

220.000 zł

871

30

901

12

Bezpieczne boisko do piłki nożnej przy ul. Przytulnej

200.000 zł

877

14

891

18

Przyjazne miejsce rekreacji- rewitalizacja placu zabaw dla dzieci– teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej

150.000 zł

759

16

775

 

15

Centrum Aktywności Dzieci i Młodzież – koniec ul. Harcerskiej

220.000 zł

444

139

583

19

Wymiana chodnika- od ul. Woj. Polskiego do ul. Harcerskiej (lewa strona)

150.000 zł

257

86

343

17

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej i Żabiej- u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej oraz przy zjazdach w ul. Fabryczną i ul. Żabią

120.000 zł

298

13

311

14

Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego

220.000 zł

182

125

307

16

Chodnik dla pieszych między ul. Spokojną, a  Cegielnianą- ul. Spokojna 1B oraz Spokojna 1C

10.000 zł

270

25

295

11

Bezpieczna i Zielona Kraska – ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Strusia

90.000 zł

42

63

105

POŁUDNIE

25

Remont ul. Kasztelańskiej z chodnikami i parkingami

220.000 zł

1378

14

1392

23

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego –ul. Słowackiego (w stronę ul. Spółdzielczej)

220.000 zł

1280

33

1313

24

Remont nawierzchni ulicy i parkingów- ul. Konstytucji 3 Maja 3, 4

220.000zł

1097

33

1130

21

Modernizacja infrastruktury parku miejskiego –między budynkami przy ul. Reymonta 11A, Prusa 11, Prusa 5

220.000 zł

786

84

870

26

Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana Pawłą II- Papieża Pielgrzyma- na wysokości bud. Prusa 5

50.000 zł

360

46

406

22

Modernizacja nawierzchni jezdnej z drenażem i budową ciągu pieszego. Rewitalizacja kanalizacji deszczowej – ul. Zawadzka (sięgacz)

220.000 zł

211

32

243

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

2

Łomża Biega od Przedszkola do Juniora – stadion Miejski

50.000 zł

2585

2585

1

Młodzieżowy weekend kultury- cała Łomża

50.000 zł

1572

1572