Ponad 6,6 tysiąca osób oddało prawie 21 tys. głosów na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Głosowanie odbywało się w okresie od 2 do 20 listopada br., a każdy mieszkaniec Łomży mógł zagłosować jednorazowo, wybierając maksymalnie jedno zadanie w każdej z czterech kategorii zadań: ogólnomiejskich, strefowych, osiedlowych i Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Ankietę internetową wypełniło 1677 osób, oddając 4871 głosów. Papierowe karty do  głosowania wypełniło 4928 mieszkańców oddając łącznie 16.069 głosów. Odrzucono 44 ankiety internetowe i 346 kart papierowych z uwagi m.in. na brak daty lub podanie daty niemieszczącej się w terminie głosowania, niewłaściwej liczby oddanych głosów, podanie adresu spoza Łomży lub niepodaniu go w ogóle oraz brak czytelnego podpisu. We wtorek 15 grudnia 2020 r. Rada Budżetu Obywatelskiego zatwierdziła wyniki i zdecydowała, że łącznie zrealizowanych zostanie 18 zadań z 32 poddanych głosowaniu.

Kolorem czerwonym zaznaczono zadania, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Nr zad.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Liczba głosów papierowych

Liczba głosów elektronicznych

Liczba głosów łącznie

Strefa/osiedle

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

5.

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3)

500 000 zł

1783

405

2188

4.

Troska o dziedzictwo kultury i nauki społecznej patrona ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w roku jego beatyfikacji 2021 (chodniki z dwóch stron ul. Wyszyńskiego)

500 000 zł

1250

76

1326

2.

Modernizacja parku z terenem przyległym – etap I (Park Ludowy przy Al. Legionów)

500 000 zł

709

294

1003

3.

Psi plac zabaw (ul. Sikorskiego, obok mostu Hubala)

150 000 zł

185

111

296

1.

Bezpieczna ścieżka w rejonie ul. Sikorskiego i Katyńskiej – budowa oświetlenia drogi (chodnik łączący ul. Sikorskiego z ul. Katyńską wzdłuż ogrodzenia Centrum handlowego Veneda)

 

100 000 zł

100

87

187

 

Nr zad.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Liczba głosów papierowych

Liczba głosów elektronicznych

Liczba głosów łącznie

Strefa/osiedle

ZADANIA STREFOWE

5.

Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7)

120 000 zł

1695

488

2183

Centrum

6.

Górka na Pociejewie (ul. Kierzkowa 61 – 79)

230 000 zł

641

161

802

Centrum

2.

Bezpieczeństwo ponad wszystko (ul. Dmowskiego 2A – 2B)

250 000 zł

230

29

259

Centrum

1.

Aleja dydaktyczna „Osobliwości fauny i flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” im. Jakuba Wagi (ścieżka piesza w Parku Jakuba Wagi)

200 000 zł

64

66

130

Centrum

7.

Instalacja kamer monitoringu wizyjnego (ul. 3 Maja)

60 000 zł

35

76

111

Centrum

8.

Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejki (ul. Dmowskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie)

250 000 zł

67

20

87

Centrum

10.

Modernizacja sceny plenerowej w Parku Jakuba Wagi

250 000 zł

29

49

78

Centrum

13.

Przebudowa nawierzchni drogi (ul. Kierzkowa 54 – 72)

250 000 zł

33

43

76

Centrum

4.

Dokończenie utwardzania kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia

250 000 zł

167

227

394

Łomżyca

9.

Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ulicy Sosnowej

200 000 zł

187

73

260

Łomżyca

11.

Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku (ul. Bohdana Winiarskiego/ul. Harcerska)

240 000 zł

12

30

42

Łomżyca

12.

Przebudowa chodnika na ul. Malinowej

40 000 zł

0

32

32

Łomżyca

3.

Bezpieczna Kraska (ul. Kraska)

200 000 zł

4

9

13

Łomżyca

14.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego)

250 000 zł

1192

52

1244

Południe

15.

Wymiana sztucznej nawierzchni boiska Orlik (ul. Katyńska 3)

250 000 zł

107

177

284

Południe

 Nr zad.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Liczba głosów papierowych

Liczba głosów elektronicznych

Liczba głosów łącznie

Strefa/osiedle

ZADANIA OSIEDLOWE

7.

Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna)

50 000 zł

214

118

332

3

8.

Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7 – 9

35 000 zł

96

56

152

4

2.

Budowa chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (między ul. Senatorską a ul. Dworną)

40 000 zł

214

49

263

5

4.

Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)

20 000 zł

229

3

232

5, 6

10.

Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8)

30 000 zł

115

255

370

8

6.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej)

50 000 zł

202

90

292

9

9.

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17

100 000 zł

2390

263

2653

11, 12

1.

„Biblioteka pomysłów” (ul. Ks. Anny 2, Filia Nr 2 MBP w Łomży)

20 000 zł

720

369

1089

14

5.

Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1)

40 000 zł

162

70

232

15

3.

Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)

30 000 zł

26

47

73

4, 8, 15

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

2.

Linarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa 7)

90 000 zł

3107

906

4013

1.

16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18)

10 000 zł

104

140

244