Z wynikami głosowania zapoznała się Rada Budżetu Obywatelskiego, która 8 listopada 2021 r. spotkała się w Domku Pastora. Następnie jej członkowie przyjęli do realizacji w 2022 roku zadania z największą liczbą głosów w każdej kategorii oraz zdecydowali o podziale tzw. rezerwy.

Tak głosowali mieszkańcy

Ankietę internetową wypełniło 857 osób, oddając 3 037 głosów. Papierowe karty do głosowania wypełniło 4 607 mieszkańców, oddając łącznie 14 479 głosów. Odrzucono 37 ankiet internetowych i 383 karty papierowe z uwagi na brak daty lub podanie daty niemieszczącej się w terminie głosowania, niewłaściwej liczby oddanych głosów, podanie adresu spoza Łomży lub nie podanie go w ogóle, brak czytelnego podpisu oraz powtarzające się głosy.

Zadania przyjęte do realizacji w 2022 r. zostały zaznaczone kolorem czerwonym: 

Nr zadania

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Szacunkowy koszt realizacji zadania*

Liczba głosów papierowych

Liczba
głosów elektronicznych

Liczba
głosów
łącznie

Strefa/osiedle

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

3.

Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejek /ul. Marii Skłodowskiej-Curie-Dmowskiego-Wojska Polskiego/

600 000 zł

1421

109

1530

4.

Remont nawierzchni ul. Władysława Reymonta /ul. Władysława Reymonta – od Szkoły Podstawowej nr 1/

600 000 zł

1293

184

1477

1.

Biblioteka strefą kultury otwartą na wszystkich /Oddział dla dzieci, ul. 3 Maja 6A oraz filie: Nr 1, ul. Polna 16, Nr 2, ul. Ks. Anny 2, Nr 4, ul. Spółdzielcza 31, Nr 6, ul. Małachowskiego 1 lok. 3/

85 000 zł

919

175

1094

5.

System zielonych przystanków w Łomży /5 przystanków autobusowych: Aleja Park, Sz. Zambrowska Filharmonia 02, Al. Legionów Dworzec 03, Zawadzka Galeria Veneda 02, Piłsudskiego Staffa/

500 000 zł

369

237

606

2.

Iluminacja nowego mostu „Hubala” Ł♥MŻA /most przy plaży miejskiej – ul. Sikorskiego/

 

600 000 zł

292

116

408

ZADANIA STREFOWE

5.

Remont nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/

300 000 zł

1265

126

1391

POŁUDNIE

1.

Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A-2B/

300 000 zł

1312

29

1341

CENTRUM

3.

„Oszczędzamy energię” /ul. Senatorska, od ul. Giełczyńskiej do ul. Zielonej/

180 000 zł

707

35

742

CENTRUM

2.

Modernizacja sceny plenerowej w Parku Jakuba Wagi /Park im. Jakuba Wagi, centrum okalających ul. Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego, Glogera/

250 000 zł

305

165

470

CENTRUM

6.

Rewitalizacja alejek rowerowych i zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Dmowskiego/Wojska Polskiego na Miasteczko Ruchu Drogowego /osiedle Dmowskiego/Wojska Polskiego/

240 000 zł

261

129

390

CENTRUM

7.

„Zielony przystanek” – MPK, Miasto Łomża /Pl. Kościuszki, dworzec PKS/

120 000 zł

105

119

224

CENTRUM

4.

Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /ul. Kraska (przed i za skrzyżowaniem ul. Strusia), ul. Browarna (plac zabaw), ul. Sikorskiego (okolice straży), ul. Poznańska (okolice PSB Mrówka), ul. Wojska Polskiego (przy przejściu ul. Polna), ul. Łukasińskiego, ul. Spokojna/

300 000 zł

183

145

328

ŁOMŻYCA

ZADANIA OSIEDLOWE

13.

Przyjazne miejsce rekreacji – wymiana piłkochwytu /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/

15 000 zł

76

12

88

3

12.

Przebudowa chodnika na ul. Malinowej

45 000 zł

42

1

43

3

14.

Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/

60 000 zł

323

41

364

4

6.

Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy – impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów /starówka łomżyńska, ul. Farna/

10 000 zł

179

45

224

4

5.

Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa „Poznajmy się” /Park Miejski im. Jakuba Wagi – centrum okalających ulic Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego i Glogera/

30 000 zł

147

44

191

4,8,15

8.

Monitoring /ul. Senatorska, Woziwodzka, Dworna/

25 000 zł

253

34

287

5

7.

„Między Nami, Sąsiadami” /ul. Dworna, Senatorska, Woziwodzka, Rybaki/

10 000 zł

232

3

235

5

4.

Festyn dla lokalnej społeczności „Łączymy pokolenia” /ul. Kierzkowa 7/

10 000 zł

48

24

72

6

2.

Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/

60 000 zł

1332

24

1356

7

15.

Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy ul. Sikorskiego i Chabrowej/

60 000 zł

9

32

41

8

10.

Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/

60 000 zł

81

28

109

9

16.

Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska

50 000 zł

42

24

63

10

3.

Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/

47 000 zł

31

26

57

10

9.

Piknik Rodzinny /parking przy PWSiP, ul. Akademicka 14/

10 000 zł

37

15

52

10

11.

Poprawa bezpieczeństwa – widoczności poprzez ustawienie luster drogowych /ul. Kraska 152/

3 000 zł

15

22

37

10

1.

Budowa parkingów oraz remont chodników – Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/

120 000 zł

1384

158

1542

11,12

17.

Zielona Szmaragdowa i Zawadzka /ul. Szmaragdowa i południowy odcinek ul. Zawadzkiej/

15 000 zł

131

251

382

14

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

1.

Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma/

20 000 zł

828

441

1269

4.

Rodzinny Piknik Osiedlowy – od juniora do seniora /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/

10 000 zł

380

90

470

2.

Łomża biega od przedszkola do juniora /Stadion Miejski MOSIR Łomża/

20 000 zł

238

89

327

3.

Łomżyński Maraton Piłki Nożnej /Stadion Miejski, boisko boczne WORD, Orlik ul. Katyńska/

15 000 zł

239

67

306