W procesie tworzenia projektu Programu wspiera nas białostocka Fundacja Soclab. Spotkania robocze rozpoczęliśmy w maju. Wraz z organizacjami pozarządowymi wypracowaliśmy już m.in. zasady współpracy pozafinansowej Miasta i NGO, określiliśmy cele główne i szczegółowe Rocznego Programu, doprecyzowaliśmy zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert oraz sposób oceny realizacji Programu.

Podczas spotkania 14 października chcemy pochylić się nad współpracą finansową Miasta i „trzecim sektorem” – ostatecznie zapisać  priorytetowe zadania publiczne oraz określić wysokość środków budżetu Miasta przeznaczonych na realizację Rocznego Programu.

Zapraszamy serdecznie!

Materiały z prac nad projektem Rocznego Programu znajdą Państwo TUTAJ