1.       Przedstawienie raportu z paneli dyskusyjnych.
2.       Młodzieżowy Budżet Obywatelski – omówienie.
3.       Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej.
4.       Wolne wnioski.
5.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży