Poniżej w tabeli przedstawiamy listę zadań dopuszczonych do głosowania. Pełna lista zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania oraz wycofanych przez wnioskodawców dostępna jest w załącznikach do pobrania.

 

Lista zadań dopuszczonych do głosowania

Nazwa zadania

Skrócony opis zadania wraz z uzasadnieniem

KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA

30 metrowy Maszt Niepodległości w rocznicę 25-lecia wstąpienia do NATO i 20-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej

Wykonanie masztu z flagą Polski o wysokości 30 metrów i umiejscowienie go  na Rondzie Solidarności.

Iluminacja nowego mostu „Hubala”/ I love Łomża

Projekt zakłada iluminację na dowolny kolor Mostu „Hubala” w technologii LED. Wprowadzenie podświetlenia mostu spowoduje lepszy odbiór stalowej konstrukcji, przy okazji odnosząc się do wydarzeń odbywających się w mieści. Barwa, która podświetlałaby most zmieniałaby się co kilka minut, jednak przy okazji imprez, będzie można wybrać dowolny kolor każdej z lamp LED. Np. zielony podczas Dnia Świętego Patryka, biało-czerwony – podczas meczy ŁKS ŁOMŻA oraz świąt narodowych. Projekt będzie służyć wszystkim mieszkańcom miasta i turystom oraz poprawi estetykę mostu. Dodatkowo projekt zakłada zakup neonowego napisu I  (serduszko) ŁMŻA, który stanie się motywem przewodnim zdjęć wrzucanych na strony mediów społecznościowych, oraz pamiątkę dla turystów odwiedzających miasto Łomża z krajobrazem panoramy miasta.

 

Mini Skate Park

Projekt ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków młodzieży z tego osiedla oraz całego miasta. Młodzież w wolnym czasie zamiast korzystać z komputera będzie miała możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu. Planowane urządzenia to: rollin, platforma z quarter pipe o nieregularnym kształcie, Bank Ramp, grind Box, Fun box do skoków, poręcz skośna, Bank Ramp ze schodami. Przeszkody te pozwolą na naukę różnych trików, integracji młodzieży, spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Modernizacja boiska na ul. Skłodowskiej – Curie

Modernizacja istniejącego boiska

Zadanie obejmuje stworzenie/modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią do uprawiania sportów: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:

1. Budowa płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach min. 40m x 20m z wymalowanymi liniami boiska piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej.

2. Odwodnienie terenu płyty boiska.

3. Montaż urządzeń (kosz do koszykówki, bramki do piłki nożnej/ręcznej – 2 szt., słupki + siatka z możliwością szybkiego demontażu do piłki siatkowej.

4. Ogrodzenie i oświetlenie terenu.

5. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
(w tym na wózkach) – bramy, podjazdy.

Zadanie stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców osób niepełnosprawnych oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach, do gry w piłkę nożną, koszykówkę czy też inne zespołowe dyscypliny sportowe. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany w postrzeganiu sporu osób niepełnosprawnych.

Oświetlona Grobla

Grobla Jednaczewska prowadzi do Lasu Jednaczewskiego na polanę, na której w latach międzywojennych odbywał się zabawy i spotkania Łomżyniaków. Wzdłuż alejki lewostronnej od strony miasta umiejscowione są ogródki działkowe ROD Grobla ,a pomiędzy tym na obszarze około 1000 m2 znajduje się plac, który wykorzystywany jest jako miejsce postojowe dla samochodów użytkowników działek jak i mieszkańców udających się na spacery w kierunku lasku Jednaczewskiego. Użytkowany jest również przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Spotyka się tam często również biegaczy rekreacyjnych jak i nordic walkingujacych przez cały rok kalendarzowy. Miejsce to jest szczególnie wybrane przez mieszkańców, ponieważ jest tam spory plac, gdzie można pozostawić samochód i udać się na wcześniej wspomniany spacer. W sezonie wiosenno-letnim, a nawet późno jesiennym jest on szczególnie oblegany do późnych godzin wieczornych. Chcąc poprawić komfort swobody korzystania z tego placu
i bezpieczeństwo użytkowników koniecznym jest wykonanie oświetlenia w formie lamp solarnych z czujnikiem ruchu. Teren ten jest otwartą przestrzenią nie posiada odgrodzenia od ogródków działkowych, przez co jest ogólnodostępny i kusi również wandali i złodziej do pobliskich ogródków działkowych. Ponadto wykonanie odpowiedniego oświetlenia ułatwiłoby również prace patrolującym policjantom.

Parking przy Orliku

Obecnie osoby korzystające z kompleksu boisk sportowo rekreacyjnych Orlik 2012 parkują samochody na części działki nr 11232/5, której nawierzchnia nie jest utwardzona, jest w bardzo złym stanie technicznym, są na niej ogromne koleiny, a po deszczach tworzą się kałuże oraz błoto. Utwardzenie tego terenu i wykonanie parkingu przy Orliku poprawi komfort korzystania
z kompleksu, zwiększy jego dostępność, a dodatkowo poprzez połączenie go z drogą wewnętrzną znajdującą się na działce nr 12720/1 umożliwi wyjazd z niego w kierunku skrzyżowania ul. Zawadzkiej i Ks. Anny. Utwardzenie i wyłożenie kostką parkingu ułatwi poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo poprzez zaprojektowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych umożliwione zostanie osobom niepełnosprawnym zaparkowanie auta na specjalnie wyznaczonych do tego miejscach postojowych.

Rewitalizacja alejek na Miasteczko Ruchu Drogowego

Rewitalizacja alejek i zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Dmowskiego/Wojska Polskiego na Miasteczko Ruchu Drogowego. Obiekt będzie stanowił połączenie układów komunikacyjnych tj. jezdni i chodników uzupełnionych elementami małej architektury oraz infrastruktury drogowej takiej jak znaki i sygnały drogowe, przejścia dla pieszych oraz przejazd kolejowy ze specjalnymi elementami dźwiękowymi imitującymi nadjeżdżający pociąg. Miasteczko będzie przygotowane do korzystania z niego przez ludzi poruszających się na wózkach. Projekt placu obejmuje niskie krawężniki, znaki dźwiękowe, sygnalizację dotykową i antypoślizgową nawierzchnię chodników. Rewitalizacja alejek i ponowne nadanie im funkcji rekreacyjno-edukacyjnej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Łomży. Zyskamy dobrze zaaranżowaną przestrzeń, z której będziemy mogli aktywnie korzystać, zachęcając dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. Stworzymy nowe miejsca integracji sąsiedzkiej i rodzinnej. Mieszkańcy osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie zyskają nowe miejsce do spędzania czasu, bez konieczności znacznego oddalania się z miejsca zamieszkania. Pomimo bliskości szkoły podstawowej oraz przedszkoli, w tej lokalizacji Łomży obecnie niewiele się dzieje, brakuje rozrywek dla dzieci. Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci doskonale sprawdzi się podczas nauki podstawowych zasad związanych z poruszaniem się na drodze. Umożliwi praktyczne ćwiczenia W warunkach zbliżonych do rzeczywistości i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Dzieci i młodzież zyskają profesjonalny plac, na którym mogą przygotowywać się np. do egzaminu na kartę rowerową. Dodatkowe nasadzenie zieleni nadałoby temu miejscu walorów estetycznych.

Szare na zielone

Celem projektu jest rewitalizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży. Dziedziniec jest istotnym miejscem, które wykorzystywane jest przez młodzież nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale również po ich zakończeniu. Po rewitalizacji znajdzie zastosowanie do organizacji Dni Dziecka, Dni Łomży oraz innych wydarzeń kulturalnych z inicjatywy mieszkańców miasta. W ramach projektu planujemy wymienić istniejącą nawierzchnię na zieloną murawę, która służyć będzie jako plac występów czy rozgrywek sportowych z trzema ławkami dla widzów otoczonymi rabatami kwiatowymi. Istotnym jest by młodzi ludzie jak również wszyscy mieszkańcy miasta Łomża mieli możliwość organizowania eventów, imprez kulturalnych. Projekt zakłada stworzenie trzech letnich klas, które mogą być wykorzystywane również jako miejsce do poczęstunków podczas eventów czy wykonywania eksperymentów. W projekcie znajduje się również ogród (do uprawy przez dzieci) z podwyższonymi grządkami i rabaty kwiatowe z tablicami edukacyjnymi, co pozwoli zbliżyć uczniów do przyrody i uwrażliwić na jej piękno, a także urozmaicić czas pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.

Uzasadnienie:
– ożywienie istniejącej infrastruktury,

– możliwość organizacji eventów przez mieszkańców miasta Łomża

– wzbogacenie oferty turystycznej,

– integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu, aktywizacja dzieci i dorosłych

– uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na piękno przyrody

– urozmaicenie form spędzania czasu wolnego

Dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 4 jest miejscem ogólnodostępnym, leży w bliskim położeniu od starówki miasta Łomża, co pozwala na organizację imprez miejskich, spotkań kulturalnych. Uczestnikami wydarzeń zorganizowanych na placu mogą być również osoby z niepełnosprawnością z uwagi na brak schodów.

Modernizacja ciągów pieszych, jezdnych oraz postojowych
w okolicy ul. Niemcewicza oraz R.O.D. im. Jakuba Wagi

Wymiana zniszczonej nawierzchni ulicy Niemcewicza oraz parkingów wzdłuż SP 10 wraz z częściowym wyprostowaniem ulicy. Remont drogi chodnika oraz miejsc postojowych pomiędzy budynkami Przykoszarowa 35 a Niemcewicza 3,5 oraz poprawa dostępności do R.O.D. im. Jakuba Wagi poprzez wyłożenie nienazwanego łącznikaul. Kamiennej do bramy wjazdowej do R.O.D. im. Jakuba Wagi trylinką odzyskaną po remonce ul. Niemcewicza. Nawierzchnia chodników oraz parkingów z wyjątkiem odcinków wyremontowanych w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego jest w stanie technicznym bardzo złym. Liczne wyłomy i spękania czynią miejsce niebezpiecznym dla pieszych oraz dla ruchu kołowego. Dlatego tez konieczne jest dokończenie inwestycji, która polepszy w sposób zasadniczy funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania zwłaszcza dla rodziców i uczniów sąsiadującej szkoły, korzystających z basenu oraz mieszkańców osiedla. Dość istotnym elementem krajobrazu miasta są tereny wypoczynkowe. A takimi są ogródki działkowe W tym przypadku zasadne jest wykorzystanie materiałów rozbiórkowych tj. trylinki odzyskanej po remoncie ul. Niemcewicza. Jest to racjonalny i oszczędny sposób wykorzystywania materiałów gorszej jakości.

KATEGORIA STREFOWA

CENTRUM

Aleja Osobowości Łomży- ławeczki Heleny Czernek
i Henryka Mejera

Proponuje się ławeczki, które będą kontynuacją prezentowania osobowości miasta Łomża (po ławeczce Hanki Bielickiej), które są zasłużone dla jego rozwoju w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, gospodarki i innych. Pamiątki po tych osobach będą mieszkańcom przypominać dokonania tych osób, a gościom odwiedzającym Łomżę przybliżać historię naszego miasta i uatrakcyjniać pobyt. Dobrym na to miejscem jest centrum miasta, stąd propozycja ulicy Długiej.

I love Łomża

Pomysł polega na zrobieniu dużego napisu I (serduszko) ŁOMŻA (ok. 2m wysokości każda litera) z instalacją, która podświetli litery od spodu. Napis będzie w kolorze białym, na którym łatwo będzie można nanieść światłem dowolne kolory np. zielony podczas Dnia Świętego Patryka, czerwony
– podczas meczów ŁKS ŁOMŻA oraz świąt narodowych, czy po prostu białe (każdego dnia po zapadnięciu zmroku). Napis będzie formą promocji miasta, miejscem spotkań mieszkańców i obowiązkowym miejscem zrobienia sobie zdjęcia w Łomży przez turystów. Turyści robią sobie z napisem zdjęcia, selfie, a zdjęcia żyją później własnym życiem. 

Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2

Wymiana i poszerzenie nawierzchni chodnika oraz parkingu znajdujących się przed blokiem Dmowskiego 2. Parking oraz chodnik znajdujące się przed blokiem powstał w latach 60 ubiegłego wieku. Upływ czasu spowodował, że obecny stan nawierzchni jest bardzo zły: liczne ubytki, popękane i pokruszone płytki, nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców oraz pieszych. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców.

Przebudowa parkingu przy ul. Polowej 51 B

Przebudowa parkingu pomiędzy blokami Polowa 51 B/53 A. Istniejący parking jest w bardzo złym stanie, liczne ubytki, popękane płyty oraz nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców. Ze względu na małą ilość miejsc parkingowych często dochodzi do kolizji samochodowych, co powoduje sprawy sporne pomiędzy kierowcami.

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców. Obecny stan parkingu nie pozwala osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim swobodnie wjechać na chodnik utrudnieniem są wysokie krawężniki, po wymianie nawierzchni poziom parkingu oraz chodnika zostaną wyrównane, co umożliwi swobodne przemieszczanie się.

Rewitalizacja placu przy parku miejskim im. Jakuba Wagi

Zakres zadania:

1.    Plenerowa siłownia – składająca się z następujących przyrządów: wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitek, prasa nozna
i wioślarz, rower i twister

Demontaż istniejącej nawierzchni Placu z utylizacją powstałych odpadów.

2.    Wykonanie podbudowy (z uwzględnieniem niwelacji powierzchni Placu i przystosowanie do wymagań dla osób z niepełnosprawnością) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbruk. Ustawienie nowych krawężników. Rozbiórka istniejących fundamentów. Uzasadnienie: Najważniejszą rzeczą dla tej grupy społecznej (seniorów) jest zdrowie i kontakt z innymi osobami. Proponowane zadanie wychodzi naprzeciw obu tym potrzebom. Plac przy Parku Miejskim im. Jakuba Wagi jest Placem ogólnie dostępnym przez 24 godziny  i z istniejącym po sąsiedzku Parkiem Miejskim im. Jakuba Wagi, szczególnie po jego planowanej rewitalizacji może stworzyć rodzaj Centrum dedykowanego właśnie Seniorom.) Aktualny stan techniczny placu, którego rewitalizacja jest celem tego zadania jest bardzo zły i powoduje zagrożenie, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Część wjazdu nie spełnia przepisów dla osób niepełnosprawnych.

Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3×3

Zakupione boiska przyczynią się do wzbogacenia oferty rozrywkowo sportowej proponowanej przez miasto Łomża. Obiekt pozytywnie wpłynie na promocję miasta Łomża poprzez możliwość organizacji na nim wielu atrakcyjnych imprez sportowych, turniejów między drużynami z całej Polski. Wzmocni to również ofertę turystyczną miasta.

Cele projektu:

  • uatrakcyjnienie łomżyńskiej Starówki,
  • możliwość organizacji gier na świeżym powietrzu w celu oderwania od smartfonów, mediów społecznościowych,

– włączenie młodzieży do czynnego udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie miasta,

– integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Łomży,

– zachęcenie dzieci i dorosłych do aktywizacji na świeżym powietrzu.

W ramach zadania zakupione mają być dwa mobilne zestawy boisk do gry w koszykówkę 3×3  wraz z niezbędnym osprzętem. Koszykówka jest dyscypliną bardzo dynamicznie rozwijającą się w Polsce. PZKosz dokłada wielu starań, aby popularyzować tę dyscyplinę sportową.

Rozgrywki są prowadzone w wielu kategoriach wiekowych i cieszą się coraz większym zainteresowaniem w Polsce i na świecie. Głównym celem zakupu zestawu mobilnych boisk jest wykorzystanie go podczas imprez i eventów na Starym Rynku celem uatrakcyjnienia Łomżyńskiej Starówki. Znajdzie ono zastosowanie eventowe również podczas turniejów, rozgrywek sportowych, a także w ramach większych imprez typu festyny, pikniki, majówki, Dni Dziecka, Dni Łomży oraz wydarzenia kulturalne organizowane przez kluby, stowarzyszenia, Urząd Miasta itp. Boisko może być wykorzystane do zajęć na otwartej przestrzeni oraz w halach sportowych. Po wzbogaceniu boiska
o siatkę może ono służyć do gry w siatkówkę, badmintona, tenisa oraz do szeroko pojętej rekreacji.

ŁOMŻYCA

Mini siłownia zdrowia

Grobla Jednaczewska prowadzi do Lasu Jednaczewskiego na polanę, na której w latach międzywojennych odbywał się zabawy i spotkania Łomżyniaków. Wzdłuż alejki lewostronnej od strony miasta umiejscowione są ogródki działkowe ROD Grobla, a pomiędzy tym na obszarze około 1000 m2 znajduje się plac, który wykorzystywany jest jako miejsce postojowe dla samochodów użytkowników działek i mieszkańców udających się na spacery
w kierunku lasku Jednaczewskiego. Użytkowany jest również przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Spotyka się tam często biegaczy rekreacyjnych, jak i nordic walkingujacych mieszkańców przez cały rok kalendarzowy. Miejsce to jest szczególnie wybrane przez mieszkańców, ponieważ jest tam spory plac gdzie można pozostawić samochód i udać się na wcześniej wspomniany spacer. W sezonie wiosenno-letnim, a nawet późno jesiennym jest on szczególnie oblegany do późnych godzin wieczornych. Chcąc poprawić komfort swobody korzystania z tego placu i uatrakcyjnić to miejsce zasadnym jest stworzenie tam mini siłowni. Wcześniej wspomniana Grobla Jednaczewska posiada już jedną taką mini siłownie na jej początku, która cieszy ogromnym powodzeniem, a w połączeniu z proponowaną stworzyłaby tzw. ścieżkę zdrowia. Teren ten jest otwartą przestrzenią nie posiada odgrodzenia od ogródków działkowych, przez co jest ogólnodostępny.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw

W ramach powyższego projektu przewiduje się przygotowanie bezpiecznego podłoża oraz wyposażenie placu zabaw w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne urządzenia, służące nie tylko zabawie, ale również poprawie sprawności fizycznej dzieci. Plac zabaw będzie pełnił także ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwać się od urządzeń multimedialnych, by bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników. Takie spotkania sprzyjają zawieraniu nowych znajomości, uczą społecznych zachowań, tj.: cierpliwości, empatii, dobrej zabawy i budowania wzajemnych relacji. Obecnie z placu zabaw korzystają nie tylko mieszkańcy ul. Polnej, ale również uczniowie uczący się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica, w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Aktualnie w szkole, w klasach I-III, uczy się 252 uczniów. Funkcjonują dwie świetlice szkolne, a uczęszczające do nich dzieci, często w ramach aktywności fizycznej, spędzają czas na placu. Ze względu na dużą liczbę dzieci korzystających z w/w formy aktywności, liczba zainstalowanych na placu urządzeń nie zaspokaja potrzeb uczniów. Czas oczekiwania na skorzystanie z ulubionych atrakcji jest zbyt długi, co objawia się niezadowoleniem wśród uczniów. Zamocowanie urządzeń na tartanowej powierzchni umożliwi użytkowanie urządzeń dostępnych na placu zabaw podczas mniej korzystnej aury. Piaszczyste podłoże istniejącego placu często uniemożliwia aktywność fizyczną dzieci z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu).

Modernizacja placu zabaw – boisko

Wymiana nawierzchni na poliuretanową, wymiana dwóch bramek i ewentualnie wymiana lub naprawa piłkochwytów.

Postawienie 2 szt. luster drogowych na
ul. Mała Kraska

Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla kierowców, pieszych i rowerzystów poruszających się na ul. Mała Kraska. Zamontowanie luster drogowych będzie miało bezpośredni wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa na drodze i ułatwienie poruszania się pojazdem.Ulica Mała Kraska jest dość wąską drogą. Nie ma obecnie na drodze chodnika. Wyjazd szczególnie z dwóch posesji o Nr 50 i 74 jest bardzo utrudniony, są to miejsca o ograniczonej widoczności. Pod obydwoma adresami zarejestrowane są działalności gospodarcze – warsztaty samochodowe, z których korzysta wielu mieszkańców Miasta Łomża. 

Wspieramy łomżyńskie schronisko – wymiana części ogrodzenia

1.    Prace demontażowe.

2.    Obsługa geodezyjna.

3.    Niwelacja terenu.

4.    Dostawa, montaż ogrodzenia betonowego o szerokości
2m i wysokości 2m każde przęsło. Przęsła z prefabrykatów betonowych montowane do betonowych słupków wkopanych w ziemię.

Nowe ogrodzenie zapewni bezpieczeństwo i komfort zwierząt przebywających w schronisku. Odizoluje je od hałasu dobiegającego z ruchliwej ulicy. Przyczyni się do poprawy dobrostanu zwierząt. Wpłynie także pozytywnie na wizerunek jednostki miejskiej oraz doprowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w schronisku jak i odwiedzających je.

POŁUDNIE

Remont ul. Moniuszki wraz z parkingami

Zadanie zakłada remont ul. Moniuszki, której aktualny stan jest fatalny. Zakres robót to ok 900 m2. Od dłuższego czasu Przewodniczący Rady Osiedla nr 11 otrzymuje liczne skargi na zły od mieszkańców osiedla. Liczne ubytki nawierzchni utrudniają kierowcom poruszanie się w tym rejonie. Uporządkowanie tego terenu będzie również wpływało na poprawę wizerunku tej części naszego miasta, jak również bezpieczeństwa. Warto nadmienić, iż jest to ulica, która stanowi jedną z głównych dróg dojazdowych do SP nr 7 w Łomży.

Rozbudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie ZSMiO NR 5

Zadanie ma na celu rozbudowanie o urządzenia siłowe oraz rekreacyjne, obiektów sportowych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcące Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. Urządzenia siłowe są urządzeniami, jakich w Łomży jeszcze nie ma. Oprócz profesjonalnych trenażerów mieszkańcy znajdą tam urządzenia do street workout, czyli ostatnio niezwykle popularnych ,,treningów ulicznych”, w których ćwiczenia opierają się na wykorzystaniu różnego rodzaju drążków, drabinek i słupków. Zwykłe sprzęty do fitness, jakie spotykamy często w przestrzeni miejskiej, np. na osiedlowych skwerach, czy przy placach zabaw, nie spełniają oczekiwań mieszkańców. Coraz częściej się słyszy, że trening na nich nie daje żadnych efektów, bo da się pracować tylko z ciężarem własnego ciała. Urządzenia, które mają zostać zamontowane na terenie szkoły, to sprzęt także dla profesjonalistów. Obciążenie może być regulowane w różnym zakresie, w zależności od urządzenia. Dzięki temu jakość treningu nie odbiega od tej znanej nam ze zwykłych siłowni, a byłaby całkowicie za darmo. W skład nowej siłowni wejdą: maszyna do przysiadów i łydek, ,,Combolift” z regulowanym obciążeniem, prasa w pozycji siedzącej, urządzenie do wyciskania na klatkę w pozycji siedzącej, drążek ze zmiennym obciążeniem, maszyna do wiosłowania na zewnątrz.

Wykonanie zadania pozwoli na poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Łomży, a co za tym idzie miasto może wyjść na przeciw zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. (sportowo-rekreacyjnym). 

Ruch i edukacja na świeżym powietrzu – modernizacja placu zabaw przy PP nr 14
w Łomży

Projekt zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnego placu zabaw wyposażonego w funkcjonalne urządzenia sprawnościowe oraz moduły przeznaczone do wielozmysłowego poznawania świata pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój słuchu, wzroku, równowagi oraz koordynacji ruchowej, pobudzi także wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci.

Projekt zakłada instalację urządzeń sprawnościowych: huśtawki, karuzeli, trampolin, zestawu sprawnościowego dla starszych, zestawu sprawnościowego dla młodszych.
Drugą część placu zabaw będą tworzyły urządzenia naukowo-muzyczne: bębny, ksylofon, bliźniacze lustra, krzywe zwierciadła, dzwony rurowe, głuchy telefon.

Plac zabaw stanie się miejscem dla całej społeczności lokalnej, uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego oraz umożliwi integrację środowiska lokalnego. Projektowany plac zabaw będzie ogólnodostępny. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców z otoczenia oraz wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Korzystanie z placu zabaw przyczyni się między innymi do: zapewnienia jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci uwzględniając ich możliwości i zainteresowania; stymulacji zmysłów w naturalnym środowisku; zaspakajania naturalnej potrzeby ruchu u dzieci; bezpiecznej i aktywnej zabawy na świeżym powietrzu; rozwijania umiejętności współpracy, kreatywności, spontaniczności oraz nawiązywania relacji rówieśniczych.

KATEGORIA OSIEDLOWA

Rozbudowa placów zabaw

Projekt zakłada postawienie na dwóch placach zabaw cementowych stołów do gry w tenisa oraz karuzel w celu rozwijania umiejętności i koordynacji dzieci. Zadanie zakłada również postawienie dwóch bramek do gry w piłkę nożną oraz zainstalowanie siatki zabezpieczającej na placu przy ul. Winiarskiego. Na osiedlu jest niezagospodarowana przestrzeń, stworzenie miejsca do zabawy i spędzania wolnego czasu pozwoli oderwać dzieci od komputerów i telefonów komórkowych. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują wyzwań i miejsc, gdzie będą mogły wspólnie spędzać czas i integrować się.

Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży
nr 43

Utwardzenie pieszo jezdnego, zniszczonego ciągu ulicy Obrońców Łomży na wskazanym odcinku rozpoczynając od ul. Obrońców Łomży 43. Jest to droga częściowo piaszczysta, nierówna, co utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom korzystającym z tej części drogi.

Spotkania z kulturą

Zadanie przewiduje zorganizowanie spotkań z osobami działającymi w obszarze szeroko pojętej kultury w formule partycypacji społecznej np. Karolem Wójcickim  popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, prezenterem telewizyjnym związanym z Centrum Nauki Kopernik, Miłoszem Szymańskim – autorem podcastu  o historii, podróżach i geopolityce ,Za rubieżą”, Sławomirem Gortychem – autorem powieści kryminalnych.

W życiu kulturalnym miasta Łomża jest potrzeba poszerzenia oferty o organizację spotkań autorskich, koncertów, wystaw itp.

Ogrodzenie placu zabaw ul. Nowogrodzka

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowogrodzkiej 6. Uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa przebywającym na terenie placu zabaw dzieciom. W pobliżu jest bardzo ruchliwa ulica. Ogrodzenie będzie spełniało warunki dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy

Zadanie polega na organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców starówki, centrum, mieszkańców Łomży i turystów odwiedzających miasto. Wydarzenie to pomysł mieszkańców, łomżyniaków, przyjaciół ulicy Farnej  i starówki. Najmniejsza i historyczna uliczka Łomży, która często odwiedzana jest przez turystów i mieszkańców zaprosi na wydarzenie o profilu kulturalnym. W trakcie jej trwania odbędą się: konkurs wiedzy o Łomży, warsztaty artystyczne, konkurs fotograficzny o Łomży dla uczniów łomżyńskich szkół podstawowych, wernisaż, pokazy slajdów dawnej Łomży oraz koncerty muzyczne. Propozycje mają wymiar kulturalny, edukacyjny, integracyjny. Poszerzą wiedzę młodych łomżan o swoim mieście, będą promować młode łomżyńskie talenty, zintegrują środowisko mieszkańców centrum, jak również ożywią życie kulturalne serca miasta. Łomżyńska ul. Farna – wzorem warszawskiej ul. Próżnej – może być kulturalnym sercem miasta, w którym odbywa się letnia, plenerowa impreza promująca łomżyńskie talenty, integrująca społeczność i rozpoczynająca wakacje.

Łomżyńskie historie – utrwalamy pamięć
o wielokulturowej historii Łomży

Celem działania jest przywrócenie pamięci o historycznej, kulturowej i społecznej roli miejsca zwanego Skarpą Nadnarwiańską zlokalizowanego przy ulicy Senatorskiej. Tylko nieliczni mieszkańcy Łomży wiedzą, że właśnie tu od XV wieku istniał dwór książęcy, przekształcony później w dwór królewski.
W XIX wieku gmina żydowska w Łomży zbudowała szpital, z którego mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta bez względu na wyznawaną religię. Dlatego chcemy odbudować pamięć o wielokulturowej historii naszego miasta. Korzystając z dogodnej lokalizacji (blisko Starego Rynku) chcemy stworzyć ogólnodostępną przestrzeń, wyłożyć ją kostką brukową, ustawić ławki do siedzenia dla zainteresowanych oraz tablice informacyjne i edukacyjne dotyczące historii tego miejsca i budynku. Działanie to w znaczący sposób wzbogaci ofertę turystyczną miasta, poprawi jego estetykę oraz przyczyni się do poznania historii przez jego mieszkańców i uczącą się młodzież. Realizacja tego projektu przyczyni się też do kształtowania postaw tolerancji względem innych narodowości, wyznań i kultury. Podkreśli rolę tego miejsca w świadomości jego mieszkańców /lokalnej wspólnoty/ i turystów.

Tablice informacyjne zostaną umieszczone na placu przed III LO w Łomży w miejscu, do którego jest łatwy dostęp, także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na teren szkoły można będzie wejść przez szeroką bramkę lub bramę wjazdowa. Dostęp do tablic ułatwi także wyremontowana nawierzchnia. Poza tym treści o charakterze historycznym znajdujące się na tablicach zostaną podświetlone, będą też w wysokiej rozdzielczości.

Kładki na bulwarach

Wymiana 2 istniejących kładek na dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania poprawi komfort przemieszczania się osób odwiedzających Łomżyńskie Bulwary. Istniejące kładki mają bardzo duży kąt nachylenia, co uniemożliwia przejazd/przejście przez nie osobom ze szczególnymi potrzebami. Wymiana kładek na płaskie lub z lekkim kątem nachylenia umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami przemieszczanie się z chodnika spacerowego na część rekreacyjną bulwarów.    

Tablica radarowa „Prędkość” Zwolnij/Dziękuję

Zakup tablicy radarowej „Prędkość” Zwolnij/Dziękuję wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ul. Zdrojowej, gdzie, mimo znaków ograniczających prędkość, kierowcy nagminnie łamią przepisy, w wyniku czego co jakiś czas dochodzi do kolizji (dlatego nie tylko zagrożone jest zdrowie i życie wyjeżdżających z posesji znajdujących się tuż za zakrętem, ale też pieszych, w tym małych dzieci). Zwłaszcza zimą wielokrotnie kierowcy wpadają w poślizg i wjeżdżają w ogrodzenie posesji nr 40). Tuż za zakrętem znajduje się przejście dla pieszych, które jest bardzo niebezpieczne ze względu na ograniczoną widoczność i niestosowanie się przez kierowców do znaku ograniczenia prędkości. Zamontowanie w tej lokalizacji progu zwalniającego jest niemożliwe, ponieważ nie ma na to zgody niektórych z mieszkańców ulicy Zdrojowej. 

Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4

Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego 4. Parking znajdujący się przed blokiem powstał w latach 60 ubiegłego wieku. Upływ czasu spowodował, że obecny stan nawierzchni jest bardzo zły: liczne ubytki, popękane i pokruszone płytki, nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców oraz pieszych. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców w/w bloku.

Osiedlowy piknik rodzinny

Po realizacji pierwszego tego typu spotkania w osiedlu stwierdzono bardzo dużą potrzebę ponownego zorganizowania podobnej możliwości integracji i wzajemnego poznawania się mieszkańców. Widać było chęć współpracy i pomocniczość sąsiedzką w trakcie ostatnich dni przygotowywania się do imprezy, ale tylko wśród mieszkańców najbliższych posesji. Jest nadzieja, że świadomość sprawczości i ocena, co można próbować zrobić uruchomi też innych do działania dla dobra wspólnego i pogłębi dobre relacje międzysąsiedzkie również wśród innych mieszkańców naszej okolicy. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu pikniku dla wszystkich mieszkańców z terenu osiedla i miasta.
W programie przewiduje się pokazy, warsztaty, występy, konkursy rodzinne i zabawy sportowe na świeżym powietrzu poprowadzone przez animatora, mające na celu integrację i zacieśnianie więzi między mieszkańcami osiedla. Planowany jest mały poczęstunek (ciastko, napoje) oraz drobne nagrody dla uczestników zabaw. Umożliwi to wspólne spędzenie czasu w atmosferze zabawy, będzie sprzyjało poznawaniu kolejnych nowych osób i zaowocuje wzrostem zaangażowania społecznego oraz będzie motywowało do wspólnego działania na rzecz mieszkańców osiedla i miasta.

Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią

Projekt przewiduje budowę chodników umożliwiających bezpieczne dojścia do miejsc, w których w ramach BO z lat 2021, 2022 i 2023 r. wykonano plac zabaw dla dzieci (wewnątrz zabudowy przy ul. Cegielnianej) od strony ul. Spokojnej o długości ok. 30 m oraz budowę chodnika wzdłuż uliczki łączącej ul. Spokojną i Żabią o długości ok. 80 m. Z uwagi na brak utwardzonego dojścia na skróty do ul. Cegielnianej i placu zabaw zadanie ma ułatwić przejścia głównie matkom z wózkami bądź dziećmi na rowerach do placu zabaw. W przypadku łącznika między ul. Spokojną i Żabią na części tej drogi obecnie nie ma żadnego chodnika, stąd piesi muszą zejść na jezdnię, co stwarza niebezpieczeństwo  zarówno dla nich jak i kierowców samochodów, w tym dużych dowożących towar np. do sklepu meblowego. Wykonanie tego zadania usprawni pieszą komunikację na terenie osiedla i poprawi jego bezpieczeństwo.

Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska

Zadanie polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw w  dodatkowe urządzenia. W 2022 roku powstał przy ul. Mała Kraska plac zabaw dla dzieci, który jest coraz bardziej użytkowany przez osoby mieszkające w pobliżu, jak również przez osoby poruszające się znajdującą się na tej ulicy ścieżką rowerową.
W chwili obecnej zamontowano tylko 3 urządzenia (zjeżdżalnia, huśtawka dla 2 osób i bujak). W celu lepszego rozwoju psychicznego i fizycznego najmłodszych korzystających z placu zabaw należy poszerzyć asortyment. Aby dzieci mogły być bardziej aktywne ruchowo można zainstalować na placu np. tory przeszkód.

Dzień Sąsiada

Pomysł na realizację Dnia Sąsiada wyszedł z inicjatywy rodziców, którzy chcieliby stworzyć przestrzeń integracyjną dla swoich dzieci, ale także dla siebie samych. Po to, aby czuć się członkiem społeczności, aby nie tylko z grzeczności witać napotkanych sąsiadów, aby wrócić do korzeni i móc czuć się bezpiecznie wśród osób, z którymi spotykają się na co dzień. Dzień Sąsiada, to jednodniowe spotkanie wszystkich sąsiadów mieszkających osiedlu. Będzie to ok. 4 godzinne, intensywne spotkanie, gdzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie. Każda z uczestniczących rodzin/osób miałaby za zadanie przynieść smaczny poczęstunek na wspólny stół sąsiedzki. Odbyłoby się kilka kategorii jedzeniowych: przetwory, coś słodkiego, słonego i inne w zależności od pomysłu i potrzeb. W taki sposób można wymienić się przepisami pomysłami i w naturalny sposób nawiązać relacje. Spotkanie powinno odbyć się w okresie wiosenno-letnim.

Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi”

Plac Niepodległości to zabytkowy teren zwany przed laty ,,Placem Zambrowskim”. Powstał on przy zbiegu ul. Giełczyńskiej, Polowej i Szosy Zambrowskiej na początku XX wieku. Początkowo był on placem targowym, później dworcem autobusowym, a następnie, po wybudowaniu trybuny honorowej, miejscem spotkań i zgromadzeń mieszkańców Łomży. Aby podtrzymać motyw ożywienia miejsc związanych z historią miasta oraz kameralnych spotkań mieszkańców i spędzania wspólnie wolnego czasu, przewodniczący Rad Osiedli nr 4,8,15 przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami  w obrębie swoich rad na temat pomysłu zintegrowania ich właśnie  w tym miejscu. Ze względu na otwartość terenu, planowana impreza będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnością (brak utrudnień dojazdowych dla wózków inwalidzkich). Piknik będzie integrował lokalną społeczność z osobami z niepełnosprawnością.  Podczas pikniku planowane są atrakcje: dmuchane zabawki dla dzieci, zabawy tematyczne, zręcznościowe, występy artystyczne, szereg gier, zabaw dla uczestników imprezy w różnej kategorii wiekowej jak i różnymi niepełnosprawnościami, garmażerka plenerowa Impreza planowana jest w okresie wiosenno-letnim.  W ciągu 3 lat odbyły się już 3 podobne imprezy w Parku im. Jakuba Wagi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na ich prośbę pomysłodawca proponuje zorganizować imprezę  w nowej lokalizacji, aby urozmaicić i pobudzić kolejne zabytkowe miejsce, a imprezę wpisać do kalendarza wydarzeń cyklicznych  w Łomży. 

Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19

Remont miejsc parkingowych poprawi estetykę tej części miasta, a parkowanie uczyni bezpieczniejszym.

Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami

Zadanie realizowane będzie w ramach  porozumienia czterech Rad Osiedli nr 5, 2, 6, 14. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: promocję i reklamę wydarzenia, ochronę, zabezpieczenie od strony medycznej oraz osób kąpiących się w wodzie, catering (ciepłe posiłki, gorące napoje), kuchnię polową, kącik i animacje dla dzieci, watę cukrową i popcorn, oprawę muzyczną, prezentera, nagrody, puchary dla osób biorących udział  w konkursach i zabawach, saunę mobilną oraz ruską banię, jak również udział gościa specjalnego – rekordzisty Guinnessa w najdłuższym kontakcie z lodem i śniegiem – Valerjana Romanovskiego. W planach jest również tyrolka – zjazd linowy z Mostu Hubala. Organizacja wydarzenia ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności zalet  i wpływu morsowania na zdrowie. Morsowanie to coraz popularniejszy „sport” zrzeszający bardzo dużo osób. Każdy, kto chciałby spróbować zimnych kąpieli i po raz pierwszy zamorsować, każdy mors oraz ich sympatycy będą mogli dołączyć i wziąć udział w wydarzeniu. Morsowanie posiada mnóstwo prozdrowotnych zalet oraz daje bardzo pozytywne efekty sportowe. Podczas zanurzenia w lodowatej wodzie dochodzi do skurczu powierzchniowych naczyń krwionośnych. Krew dociera głębiej i poprawia krążenie w narządach wewnętrznych i tkankach znajdujących się w naszym ciele. To powoduje szereg nieocenionych w swej wartości korzyści zdrowotnych: zwiększenie odporności organizmu, zahartowanie ciała, poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego, poprawa krążenia, lepsze ukrwienie skóry, szybsza regeneracja i odżywienie organizmu, pomoc przy chorobach dermatologicznych i alergicznych. Promowanie tych wszystkich korzyści wpłynie korzystnie na wizerunek Miasta Łomża. W programie zaplanowano również wiele atrakcji dla mieszkańców naszego miasta. Przewidywany termin realizacji wydarzenia: marzec 2024 r. 

KATEGORIA MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

8 godzinny maraton piłki nożnej

Rozegrane zostaną trzy turnieje piłki nożnej. Każdy z nich zostanie rozegrany tego samego dnia przez 8 godzin. Turniej jest skierowany do zawodników 30+, dzieci z roczników 2011-2014 (dziewczęta) oraz 2013-2016 (chłopcy). W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni.

Aktywna Piąteczka- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w Chłopców

Turniej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych zostanie rozegrany w popularnej dyscyplinie sportowej – piłce nożnej. Wydarzenie odbędzie się jednego dnia na obiektach sportowych przy SP 5. Turniej zostanie rozegrany w 3 kategoriach (kl. I-II, kl. IV- VI, kl. VII – VIII). Turniej ma na celu integrację społeczności, popularyzację gry w piłkę nożną oraz propagowanie zasad „fair – play”. 

Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury – wystawa objazdowa i pokazy naukowe

Zadanie obejmuje 4 dni pokazów naukowych (jeden dzień to maksymalnie 6 pokazów w ciągu 6 godzin) i wystawę objazdową ,,Umysł przyłapany” na okres jednego miesiąca. Pokazy naukowe to krótkie spektakle z udziałem widowni. Zaskakujące doświadczenia, ciekawe obserwacje, emocjonujące wyzwania i wciągająca zabawa. Idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią ambitną i niestandardową rozrywkę. Każdy pokaz składa się z serii połączonych tematycznie eksperymentów angażujących publiczność. Doświadczenia są uzupełnione sporą dawką wiedzy naukowej i obficie okraszone poczuciem humoru. Stopień trudności i formę prezentacji uzależniamy od wieku i specyfiki odbiorców. Tematyka pokazów naukowych:

1. O! Świecenie Czym jest światło? Co zawdzięczamy barwom? Jak wygląda świat w „niekolorze”?

2. Morskie opowieści o równowadze. Co powoduje chorobę morską? Jak wyznaczyć środek ciężkości Bałtyku? Kluczem do rozwiązania tych tajemnic jest równowaga.

3. Kopernik na kółkach – mobilne stanowisko z doświadczeniami.

4. Umysł Przyłapany. W jaki sposób iluzjoniści wykorzystują niedoskonałości naszych zmysłów? Czy rytm wpływa na poczucie czasu? Jak specjaliści od reklamy stosują w praktyce wiedzę o funkcjonowaniu umysłu?

5. Muzyka Czym jest dźwięk dla fizyka, a czym dla artysty? Jak działa metronom? Czy wszystko może być instrumentem?

6. Naukowe świętowanie. Nie zabraknie balonów, świeczek, barwnych napojów, muzyki, śpiewu i okolicznościowych niespodzianek!  Będzie też ogień, woda, powietrze, trochę fizyki, sporo chemii,  a nawet widowiskowy suchy lód.

Wystawa mobilna pt: ,,Umysł przyłapany”, jest całkowicie zaprojektowana i wyprodukowana przez CNK. Adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale z powodzeniem mogą z niej korzystać również osoby dorosłe, co pozwala na przeżycie wspólnej rodzinnej przygody naukowej. Wystawa „przyłapuje” umysł zwiedzającego i ukazuje, że to co postrzegamy, jako rzeczywistość jest raczej jej obrazem wytworzonym w mózgu. Nie zawsze to, co widzimy jest takie, jak nam się wydaje. Interaktywna wystawa pozwala przekonać się o tym, jak niezwykły jest nasz umysł. Wszystkie propozycje łączą naukę z zabawą, a samodzielne przeprowadzane doświadczenia pobudzają ciekawość. Eksponaty pokazują, jakie pułapki zastawia na nas umysł. Wystawa składa się z 19 eksponatów, w tym 13-15 udostępnianych na bieżąco i kilku rezerwowych.

Eksponaty są interaktywne, co oznacza, że zwiedzający muszą samodzielnie je przetestować, by sprawdzić, jak działa ich umysł – rzeczywisty bohater ekspozycji! Realizacja powyższego zadania jest okazją do przeprowadzenia przez Miasto Łomża wyjątkowego wydarzenia popularyzującego naukę w przyjaznej  i przystępnej formie zarówno dla grup zorganizowanych jak  i osób indywidualnych, dla całych rodzin.

Łomża Biega od Przedszkola do Juniora

Biegam, bo lubię od przedszkola do juniora jest świetną okazją do integracji najmłodszych mieszkańców Łomży w dniu ich święta (1 czerwca). Dodatkowo może stanowić nie tylko wspaniałą promocję aktywnego spędzania czasu wolnego, ale także uświadomienie, że dzięki bieganiu fundujemy sobie dłuższe i lepsze życie. Bieganie ma niebagatelny wpływ na nasz stan fizyczny. Ruch poprawia krążenie, wspomaga przemianę materii, wzmacnia mięśnie. Działania takie kształtują wśród dzieci i młodzieży istotę prowadzenia zdrowego trybu życia. Uczy zasad „fair-play”. Impreza ta w duchu rywalizacji sportowej może być zorganizowana w dniu dziecka, 1 czerwca polegałaby na biegu dzieci na krótkich dystansach w zależności od wieku ok. 30-100m, oraz dodatkowo strefa atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanych zjeżdżalni itp. Koszty zadania obejmują: pakiet dla uczestnika biegu, obsługę techniczną biegu, catering, strefę atrakcji.

Piłka w grze – sportowe zmagania drużynowe

Zadanie polega na organizacji zawodów z piłki koszykowej, w których weźmie udział 12 zespołów. Turniej będzie rozgrywany w obiektach sportowych Miasta Łomży. Elementy projektu: opracowanie regulaminu i programu turnieju, przygotowanie, sprawdzenie i zabezpieczenie obiektu, zakup potrzebnego sprzętu sportowego, zapewnienie opieki medycznej i technicznej, zatrudnienie sędziów, odpowiednie rozpropagowanie zawodów (reklama, plakaty) – zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów. Sport odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, kształtuje odpowiednie nawyki oraz zachowania. Jego nieodłącznym elementem jest rywalizacja. Zdrowe współzawodnictwo wychowuje, uczy przegrywać, wygrywać, szanować przeciwnika oraz grać ,,fair play”. Wykształcenie odpowiednio pozytywnego podejścia do rywalizacji będzie procentowało w przyszłości w różnych aspektach życia. Organizacja zawodów sportowych to doskonała możliwość zaspokojenia potrzeby rywalizacji wśród dzieci, a także świetny sposób sprawdzenia umiejętności nabytych podczas treningów czy też lekcji WF oraz spędzania wolnego czasu.

Rodzinna sobota z generałem Andersem

Zadanie polega na organizacji festynu o charakterze patriotyczno-rozrywkowym, który będzie odbywał się na placu szkolnym przy SP 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży Elementy projektu: – opracowanie programu festynu – przygotowanie placu – zakup owoców, kiełbasek, produktów spożywczych – wynajem mobilnej strzelnicy z obsługą, tablic edukacyjnych – zatrudnienie iluzjonisty, animatora zabaw, – odpowiednie rozpropagowanie festynu (reklama, plakaty) – wynajem ,,fontanny z czekolady” Cele festynu: – przybliżenie mieszkańcom Łomży postaci Generała Władysława Andersa- patrona SP 4 oraz losów osób deportowanych do ZSRR w czasie II wojny światowej – integracja rodzin, społeczności lokalnej, – promowanie aktywnego wypoczynku, – budzenie ducha sportu, rywalizacji – zachęcanie do nauki w klasach mundurowych, wstąpienia do WOT-u – satysfakcja ze wspólnej zabawy, dostarczenie oferty muzycznej Festyn promuje miasto, jako miejsce przyjazne mieszkańcom, wzbogacające postawy patriotyczne.

Warsztaty twórczego pisania

Mają zostać zorganizowane dwudniowe warsztaty twórczego pisania (piątek, sobota), podczas których uczestnicy poznają zasady tworzenia zarówno krótszych jak i dłuższych form literackich (opowiadanie, powieść). Dzięki zajęciom mieszkańcy miasta będą mogli odkryć w sobie talent literacki. Warsztaty poprowadzi kompetentna osoba (wykładowca akademicki lub pisarz.

Koszty zadania obejmują:

– opłacenie pracy wykładowcy

– nocleg, wyżywienie i dojazd wykładowcy

  poczęstunek dla uczestników

Widowisko modowe – Tematyczny pokaz mody recyklingowej, wystawa fotograficzna, wystawa rysunków żurnalowych

Celem projektu jest organizacja widowiska modowego: tematycznego pokazu mody z wykorzystaniem materiałów recyklingowych oraz wystawy fotograficznej, wystawy rysunków żurnalowych zrealizowanych przez uczennice i uczniów z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Pokaz ma na celu zaprojektowanie oraz realizację projektów w czasie zajęć z przedmiotów zawodowych, pobudzenie kreatywności uczniów, uszycie strojów, a następnie prezentacja ich przed lokalną widownią. Pokaz miałby odbyć się w Hali Kultury i byłby dostępny dla wszystkich mieszkańców Łomży. Jest to inicjatywa, która pozwala zaprezentować się szkolnictwu zawodowemu na forum miasta. 

KATEGORIA ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Kwieciste Rondo

Celem projektu jest uświadomienie roli roślinności w przyrodzie, wykorzystanie terenów zielonych. Zaplanowane działania wpłyną na wykształcenie postaw ekologicznych, poprawią estetykę ronda – co jest istotne dla osób wjeżdżających do miasta. Zadanie ma na celu nasadzenie roślin cebulkowatych, tj. tulipany, krokusy, narcyzy oraz roślin (krzewów), tj. rododendron, hortensja, magnolia. Ponieważ są to rośliny cebulowate oraz wieloletnie, ich widok będzie cieszył oczy mieszkańców i turystów przez kilka sezonów.

Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu
w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej
i mieszkańców Łomży

Projekt zakłada modernizację, stworzonej w okresie pandemii w 2021 r. Zielonej Strefy Relaksu mieszczącej się przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr4 w Łomży na działce nr 10799/2. Celem projektu jest wykorzystanie i wzbogacenie terenów zielonych wokół szkoły dla prowadzenia zajęć, relaksu i rekreacji społeczności szkolnej oraz udostępnienia ich mieszkańcom Łomży. Zaplanowane działania wpłyną na wykształcenie postaw ekologicznych i prozdrowotnych. Prace do wykonania: montaż leżaków parkowych z listwami drewnianymi i wykonanie dojścia do nich, naprawa ciągu pieszego od ul. Rybaki z montażem ławek parkowych lub siedzisk drewnianych na murkach oporowych, ustawienie skrzyń drewnianych lub donic ozdobnych, koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej i stojaka na rowery,  wyrównanie terenu i posianie trawy,  nasadzenie drzew, krzewów i roślin. Dzięki zakupowi i montażowi leżaków parkowych z listwami drewnianymi i ławek, wykonaniu do nich dojść oraz nasadzeniu drzew i krzewów, a także rozmieszczeniu skrzyń drewnianych czy donic ozdobnych z nowo zasadzonymi roślinami kwiatowymi i trawiastymi powstanie dobrze zaaranżowana zielona przestrzeń zachęcająca uczniów i społeczność lokalną do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wyrównanie terenu, naprawa ciągu pieszego do altan i leżaków zapewni bezpieczne dojście do strefy dla osób ze specjalnymi potrzebami. Tak zmodernizowana, doposażona w nowoczesne elementy małej architektury parkowo- wypoczynkowej – Zielona Strefa Relaksu będzie doskonałym miejscem odpoczynku i rekreacji wśród zieleni dla młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich mieszkańców Łomży, korzystających rekreacyjnie ze znajdujących się w pobliżu łomżyńskich bulwarów, a także rowerzystów, jadących odcinkiem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, który przebiega obok szkoły. To miejsce kontaktu z naturą przyczyni się też do poprawy jakości spędzania czasu wolnego i rekreacji młodzieży szkolnej, osób mieszkających  w sąsiedztwie szkoły oraz całej społeczności lokalnej i miłośników turystyki rowerowej.  W efekcie nastąpi również zwiększenie atrakcyjnych zacienionych stref zieleni i miejsc do odpoczynku  w Łomży.

Zazielenienie przestrzeni publicznej (obsadzenie ozdobnymi krzewami, bylinami, tworzenie łąki kwietnej)

Zadanie polega na zazielenieniu przestrzeni publicznej poprzez obsadzenie ozdobnymi krzewami i bylinami oraz utworzenie łąki kwietnej. Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnych dla uczniów miejsc zielonych oraz włączanie dzieci w świadomy proces zazieleniania otaczającego ich terenu, uwrażliwienie na piękno przyrody, dbanie o ekologię, uczenie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Do realizacji zadania niezbędny jest zakup krzewów, bylin, mieszanki traw. 

Zielone schody

Projekt zakłada ukształtowanie naturalnej skarpy w formę schodów, które spełniałyby również funkcję siedzisk. Zadanie przewiduje także: nasadzenia kwiatów i innej roślinności, zakup i montaż kamery monitoringu, tablicy regulaminowej oraz kosza na śmieci. Byłoby to miejsce szeroko rozumianego wypoczynku. Forma schodów stworzy możliwość siadania dla rodzin z dziećmi korzystających z położonego obok placu zabaw. Mogłyby sprawdzić się też jako miejsca do prelekcji, wykładów, lekcji w otwartej przestrzeni. Podłoże z trawy na stopniach daje poczucie bliskości z naturą, jest przyjemne dla stóp, chroni przed przegrzaniem. Będzie to miejsce ogólnodostępne, zachęcające do spędzania czasu na wolnym powietrzu, integracji dla ogółu mieszkańców. Jako miejsce położone w centralnej części miasta może być wpisane do oferty turystycznej miasta, gdzie można w kameralny sposób spędzić czas wolny. Projekt nie blokuje kolejnych inwestycji na terenie szkoły. 

Zielony przystanek przy Filharmonii

Zielony przystanek o konstrukcji stalowo-betonowo-szklanej posiadałby specjalny system rozprowadzania wody opadowej, dzięki któremu nasadzone wokół stelaża rośliny nie będą musiały być podlewane. Przystanek ten posiadałby obłożony matą rozchodnikową zielony dach, który wpływa na obniżanie latem temperatury w rejonie wiaty, nawet o kilka stopni Celsjusza. W dużych donicach ustawionych na zewnątrz konstrukcji rosną m.in. powojniki – byliny, które pnąc się na linowej konstrukcji, generują dodatkowy cień w letnie dni. Zielony przystanek posiadałby także ekologiczny system zasilania wiat, które doświetlane są za pomocą modułów ledowych podłączonych do układu fotowoltaicznego. Czujnik ruchu zainstalowany na konstrukcji powoduje włączanie się oświetlenia wiaty po zmroku, w reakcji na przechodnia. System ten doświetla także oszkloną gablotę informacyjną. Zamontowane przy przystankach stacje solarne umożliwiają ładowanie urządzeń elektronicznych przez port USB. Innowacyjnym rozwiązaniem lokalizacji dodatkowej roślinności w miejskim krajobrazie są zielone przystanki. Wiaty przystankowe z zielonymi dachami, zielonymi ścianami cieszą się coraz większą popularnością. Realizacja systemu zielonych przystanków w Łomży przyniosłaby wiele korzyści. Zielone przystanki oprócz podstawowej funkcji jaką pełnią, czyli ochrona przed niekorzystanymi warunkami atmosferycznymi zmniejszają wyspę ciepła, wspierają lokalną bioróżnorodność, zmniejszają ryzyko powodzi lokalnych, przeciążenia kanalizacji deszczowej, a co najważniejsze poprawiają jakość powietrza w swoim otoczeniu. Realizacja tego typu inwestycji na terenie miasta pokazuje, że miasto stawia na nowoczesność, źródła odnawialne, jest otwarte na nowe technologie i dba o ekologię. Zielone przystanki mogą stać się wizytówką miasta, a więc być atrakcją turystyczną, rozpoznawalnym elementem kojarzonym z danym miejscem, osiedlem, miastem, regionem. Jeśli dany przystanek uznawany jest za wizytówkę pokazywany jest w mediach społecznościowych, w broszurach informacyjnych danego miasta, jako miejsce polecane do odwiedzenia. Turysta odwiedzający dane miasto chętnie odwiedza takie miejsce, fotografuje, poleca innym. Dzięki temu zielone przystanki są kojarzone nie tylko przez mieszkańców danego miasta.

Zielony Zakątek Maja

Zadanie zakłada utworzenie Zielonego Zakątka między blokiem ul. 3 Maja 2, a Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci  w Łomży. Inicjatywa ma na celu stworzenie przyjemnego miejsca dla małych czytelników, seniorów, mieszkańców osiedla i mieszkańców całego miasta. Zielony Zakątek umożliwiłby odpoczynek na świeżym powietrzu w towarzystwie dobrej książki. Dzięki temu dzieci mogłyby cieszyć się literaturą i naturą jednocześnie, rozwijając swoją wyobraźnię i pasję do czytania. Drewniane parklety będą zapewniać komfortowe miejsca do siedzenia i relaksu. Duża ilość zieleni, w formie kwiatów, krzewów i drzew będzie otaczać ten obszar, tworząc przyjemną atmosferę i promując bliskość natury. To miejsce będzie zachęcało do czytania na świeżym powietrzu, jednocześnie integrując społeczność poprzez wspólną pasję do literatury. Wprowadzenie dużej ilości zieleni i nowych roślin będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza wokół biblioteki, przyczyniając się do stworzenia zdrowszego i bardziej przyjaznego środowiska dla mieszkańców i osób odwiedzających bibliotekę publiczną. Utworzenie zakątka poprawi jakość życia mieszkańców, zapewni miejsce relaksu i nada powiewu świeżości- czego w tej części Łomży po prostu brakuje.

Zmysłowy krąg – strefa relaksu

Zmysłowy krąg to miejsce do kreatywnego spędzania czasu w otoczeniu przyrody, stworzone z naturalnych materiałów z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu oraz roślin  i drzew (wierzba, tawuły, świerk). Będzie to miejsce ogólnodostępne, zachęcające do spędzania czasu na wolnym powietrzu, odpoczynku wśród natury i integracji dla ogółu mieszkańców. Realizacja wpłynie na poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży – poprawi ich zdolności uczenia się i koncentracji, usprawni sensorykę. Przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej i poznawczej dzieci, umożliwi relaks w środowisku naturalnym, ukształtuje zachowania proekologiczne, umożliwi wykorzystanie walorów zieleni. Będzie to miejsce do rozwoju  i wzmacniania wrażeń płynących z receptorów dotykowych, słuchowych i węchowych, niezbędnych do prawidłowego poznawania świata przez dzieci. Może być miejscem zajęć grupowych, spotkań rodzinnych, koleżeńskich. Jako przestrzeń relaksacji, może być wpisane do oferty turystycznej miasta, gdzie można w zaciszu i półcieniu spędzić czas wolny.