Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

·         spacerach badawczych:

–  20 września, temat: dziedzictwo, godz. 16.30,

–  21 września, temat: klimat, godz. 16.30 ,

czas trwania spacerów: około 2h, start: fontanna przy Starym Rynku;

·         warsztacie z mieszkańcami na temat potrzeb i potencjałów obszaru rewitalizacji:

–  20 września, godz. 18.30, Hala Kultury, Stary Rynek 6

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety na temat obszaru rewitalizacji i do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w terminie do 3 października 2023 r.

Ankieta dostępna jest:

1.   On-line pod linkiem: https://forms.gle/P7UeoFypb6fcdwCE9

2.   W wersji papierowej:

–  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;

–  w siedzibie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża

–  w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Długa 13, 18-400 Łomża.

W wymienionych powyżej punktach jest też dostępny formularz propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wypełnione formularze z propozycjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz formularze ankiety należy dostarczyć: w formie skanu drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lomza.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża; lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wszelkich informacji na temat prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 (tel. 86 216 24 63).