Mariusz Chrzanowski urodził się 25 września 1984 r. w Łomży. W latach 1999-2003 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach prawo i europeistyka. Na tej samej uczelni w 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 2006-2014 zasiadał w Radzie Miejskiej Łomży. W swojej pierwszej kadencji był Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zaś w kolejnej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Nauczyciel akademicki, wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Należy do Związku Sybiraków. Funkcję Prezydenta Łomży pełni od 9 grudnia 2014 roku.