• 02.06.2011

    Urząd Miejski w Łomży

    Urząd Miejski działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających organizację dotychczasowych struktur...

    Czytaj