Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego znajduje się w Łomży w miejscu straceń z okresu Powstania Styczniowego, na tzw. Mokrej Łączce, gdzie znajduje się również zbiorowa mogiła powstańców styczniowych. Na odsłoniętym 2 listopada 1916 roku, z inicjatywy E. Zajączkowskiego, pomniku – głazie widnieje napis „1863 – BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY RODACY”. Obok znajdują się dwie tablice zawierające nazwiska powstańców straconych w Łomży w latach powstania:
– zabitych przez rozstrzelanie: Konstanty Kulesza, Sylwester Jewreinow, Jan Chodkiewicz, Izrael Chonczak, Władysław Iczkowski, Tomasz Kojka, Aleksander Koniński, Julian Obuchowicz, Krajewski, Szumski;
– powieszonych: Dominik Trzciński, Franciszek Stoduba, Stanisław Banach, Ignacy Bruliński, Józef Michalski, Antoni Brzóska, Cyprian Januszczyk, Fabian Konopka, Andrzej Krulikowski, Chrzanowski.

Obelisk upamiętniający 50 łomżyńskich gimnazjalistów zamordowanych przez Rosjan w 1863 roku oraz bohaterów powstania styczniowego poległych na terenie powiatu łomżyńskiego został odsłonięty w alejce prowadzącej do II Liceum Ogólnokształcącego w połowie czerwca 2023 roku. Do bestialskiego mordu 50 łomżyńskich gimnazjalistów doszło w pobliskiej Wygodzie latem 1863 r, kiedy to wojsko rosyjskie zaskoczyło młodych mężczyzn, kierujących się do oddziałów powstańczych działających w okolicy Czerwonego Boru. Inicjatywa upamiętnienia tej tragedii to dzieło łomżyńskiego historyka i działacza niepodległościowego Jerzego Wnorowskiego.

W czasie Powstania Styczniowego, m.in. na Ziemi Łomżyńskiej działał liczący nawet do tysiąca osób, oddział Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, który w 1830 roku ukończył w Łomży Szkołę Wojewódzką.