W uroczystościach uczestniczył prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wraz z radnymi Rady Miejskiej, władze powiatu łomżyńskiego, żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK. 

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o jej powstaniu była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie, któremu podlegały Siły Zbrojne RP. W zamierzeniach rządu AK miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej dowódca jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Była największą armią podziemną Europy.
Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec. Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii Krajowej było Powstanie Warszawskie.
19 stycznia 1945 r. decyzją Komendanta Głównego gen. Okulickiego AK została rozwiązana.