Wypełnioną ankietę można również składać:

Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wszelkiego wsparcia ankieterom w wypełnianiu swoich obowiązków. Ankieterzy będą posiadali przy sobie pismo przewodnie podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Agnieszkę Muzyk.

Wszelkich informacji na temat realizowanych badań oraz opracowywanego Programu udziela:

–        ze strony Urzędu Miasta Łomży: Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1,
18-400 Łomża, tel. 86 216 24 63, 

–        ze strony Wykonawców: Grzegorz Romańczuk – koordynator projektu po stronie Wykonawcy, tel. 22 630 98 34.

 

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc oraz zrozumienie.